Γίνε μέλος της Ένωσης

Συμπληρώστε τη φόρμα με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Τα προσωπικά σας στοιχεία κρατούνται σε βάση δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Γραμματείας της Ένωσης Αθέων, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας, και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

* Επώνυμο:
* Όνομα:
Όνομα Πατρός:
* Ημερομηνία γέννησης:
* Διεύθυνση:
* Πόλη:
* Τ.Κ.:
* Χώρα:
Τηλέφωνο:
Κινητό Τηλέφωνο:
* Email:
Επάγγελμα:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, είμαι άνω των 18 ετών και αποδέχομαι πλήρως το καταστατικό της Ένωσης Άθεων.
Ναι

Επιθυμώ να συμμετέχω εθελοντικά σε δραστηριότητες της Ένωσης Αθέων.

Η Ένωση Αθέων είναι ένα σωματείο που βασίζεται στην εθελοντική δραστηριοποίηση των μελών του για την πραγμάτωση των στόχων του. Με το παραπάνω θα λαμβάνετε ενημερώσεις για ενέργειες στις οποίες μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε εθελοντικά.

Αν θέλετε, πείτε μας από που μάθατε για την Ένωση Άθεων