«

»

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 1ης Νοεμβρίου 2014

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Αθέων παρουσία 20 μελών, ο κατάλογος με τις υπογραφές των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχθηκε ο Φώτης Φραγκόπουλος και Γραμματέας της Συνέλευσης ο Ναπολέων Πάπιστας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

 

 1. Απολογισμός δράσεων

Αναγνώσθηκε και σχολιάστηκε ο απολογισμός δράσεων του προηγούμενου έτους. Στο τέλος του πρακτικού επισυνάπτεται το κείμενο του απολογισμού.

Σχολιάστηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν με την απαλλαγή από τα θρησκευτικά και τις αντιδράσεις των θεολόγων.

Επίσης συζητήθηκε η έκδοση παιδικού αθεϊστικού βιβλίου, και αποφασίστηκε ομόφωνα να χαρίζεται ένα βιβλίο με κάθε ετήσια συνδρομή των 50€.

 

 1. Αναδιοργάνωση ομάδων εργασίας

Συζητήθηκε το γεγονός ότι αρκετές ομάδες εργασίας υπολειτουργούν και αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

 • Κατάργηση των ομάδων εργασίας «Σάτιρα και χιούμορ» και «Συναντήσεις και εκδηλώσεις»
 • Συγχώνευση των ομάδων «Κανάλι youtube» και «Παραγωγή βίντεο», καθώς και των ομάδων «Θρησκευτικά στην παιδεία» και «Κατάργηση καταγραφής θρησκεύματος»
 • Δημιουργία και στελέχωση νέας ομάδας «Αποδελτίωση τύπου», η οποία θα ελέγχει τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για ειδήσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων της Ένωσης.

Επίσης ενδιαφέρθηκαν εθελοντές για τις ομάδες εργασίας «Μεταφράσεις» και «Κοινωνική δράση και αλληλεγγύη».

 

 1. Προτάσεις μελών

Επισημάνθηκε η ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων μελών, και ιδιαίτερα εθελοντών.

Προτάθηκαν πολλές δράσεις και οι προτάσεις δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία αλλά καταγράφηκαν ώστε να επιχειρηθεί η υλοποίησή τους στο βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό. Ορισμένες ανατέθηκαν ήδη σε κάποια από τα παρόντα μέλη.

 • Να οργανωθεί μια παρουσίαση του παιδικού αθεϊστικού βιβλίου μέσα στο 2015, και να γίνει επικοινωνία με τον Γερμανό συγγραφέα για να μπορέσει να παρευρεθεί.
 • Να διερευνηθεί η πιθανότητα για διοργάνωση και στην Αθήνα του κύκλου ομιλιών «Ημέρες Ορθολογισμού» που έγινε πέρυσι στην Πάτρα.
 • Να ανακοινώνεται στην αρχή της χρονιάς ένα βασικό πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις όλου του έτους.
 • Να οργανωθεί μια εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως για τα δικαιώματα του παιδιού και τις θρησκευτικές πρακτικές που τα παραβιάζουν, με έμφαση στη βάπτιση και στην καταγραφή του θρησκεύματος ανηλίκου.
 • Να γίνει προσέγγιση σε επώνυμους, ιδίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, για να γίνουν μέλη, ώστε να λειτουργήσει σαν μιας μορφής διαφήμιση.
 • Να γίνει συστηματική έρευνα για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τα θέματα που μας απασχολούν (θρησκευτικά στην παιδεία, φορολογία εκκλησίας, επιχορήγηση εκκλησίας από το κράτος κ.λπ.). Παράλληλα να οπτικοποιηθούν τα αποτελέσματα με κατάλληλα γραφήματα.
 • Να υπάρξει επικοινωνία με άλλες ομάδες και σωματεία που ενδεχομένως να αποτελούν δεξαμενή πιθανών μελών (πχ αστρονομικές ομάδες, ΛΟΑΔ).
 • Να σταλεί ενημέρωση στα μέλη για την καταβολή συνδρομών.
 • Να οργανωθούν πιο τακτικές συγκεντρώσεις, ενδεχομένως και σε διαφορετική περιοχή κάθε φορά, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερα μέλη να συμμετέχουν.

 

 1. Άλλα θέματα

Η Γραμματεία μετέφερε την πρόταση μέλους που δεν μπορούσε να είναι παρόν, σχετικά με τη διενέργεια πανευρωπαϊκής καμπάνιας για την αφαίρεση του συμβόλου του σταυρού από τις σημαίες των κρατών. Ψήφοι 3 υπέρ, 14 κατά (3 μέλη είχαν αποχωρήσει ήδη). Η πρόταση απορρίφθηκε.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΑΘΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Εμφάνιση