Βάπτιση ≠ Ονοματοδοσία

1. Δεν χρειάζεται βάπτιση για να έχεις όνομα. Με την βάπτιση δεν αποκτάς όνομα, αποκτάς μόνο θρήσκευμα.

Με τον Νόμο 344/1976 γίνεται πλήρης διάκριση ονοματοδοσίας – βάπτισης. Σύμφωνα με τα Άρθρα 25-26 του παραπάνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν από το Άρθρο 15 του Νόμου 1438/84 και το Άρθρο 26 παρ.8 του Νόμου 2130/93, οι ληξιαρχικές καταχωρίσεις ονοματοδοσίας και βάπτισης είναι εντελώς ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους.

2. Η βάπτιση, ακόμη και αν τελεστεί, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί στο ληξιαρχείο.

Πουθενά δεν απαιτείται ληξιαρχική πράξη βάπτισης, ούτε για εγγραφή στο σχολείο, ούτε για έκδοση ταυτότητας, ούτε για τη στρατιωτική θητεία, ούτε για διορισμό στο δημόσιο, ούτε για κανέναν άλλο πρακτικό σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στην ενημερωτική σελίδα μας Βάπτιση ≠ Ονοματοδοσία.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Ν. 213021/04/1993Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (άρθρο 26, παρ. 8 —τροποποιεί τον Ν. 344/1976, άρθρο 26§1).
Ν. 143808/05/1984Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας και του νόμου περί ληξιαρχικών πράξεων (άρθρο 15).
Π.Δ. 85025/10/1976Περί των λεπτομερειών εφαρμογής του Ν. 344-1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» (άρθρο 20).
Ν. 34408/06/1976Περί ληξιαρχικών πράξεων (άρθρα 25–28).

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
12/2006Ονοματοδοσία και βάπτιση (διαμεσολάβηση και δελτίο τύπου).Συνήγορος του Πολίτη