Θρησκευτικός/πολιτικός όρκος

Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
02/10/2014Απόφαση ΕΔΔΑ – Υπόθεση Δημητράς και Gilbert κατά Ελλάδας (Προσφυγή αριθ. 36836/09).Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
08/01/2013
Απόφαση ΕΔΔΑ – Υπόθεση Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (Προσφυγές αριθ. 44077/09, 15369/10 και 41345/10).
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
03/11/2012Απόφαση ΕΔΔΑ – Υπόθεση Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (Προσφυγές αριθ. 34207/08 και 6365/09).Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
03/06/2010Απόφαση ΕΔΔΑ – Υπόθεση Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (Προσφυγές αριθ. 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 και 6099/08).Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
21/02/2008Απόφαση ΕΔΔΑ – Υπόθεση Θ.Α. κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ' αριθ. 19516/06).Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου