Ηχορύπανση από εγκαταστάσεις ναών

Οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις ναών καθώς και οι καμπάνες λειτουργούν υπό τη γενικότερη νομοθεσία για την προστασία από την ηχορύπανση. Η σχετική νομοθεσία για την ηχορύπανση είναι κυρίως το Π.Δ. 1180/81 , όπου προβλέπεται ότι το ανώτατο επίπεδο θορύβου, εντός αστικής (οικιστικής) ζώνης είναι 50dB μετρούμενο στα όρια της εγκατάστασης που παράγει την όχληση.

Σημειώνεται, ότι στο Π.Δ. 1180/81 περιλαμβάνονται ρητά τα Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή και οι ναοί.

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των παραπάνω είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο ναός, και στην οποία πρέπει να προσφύγει εγγράφως ο/η/οι θιγόμενος/η/οι, παραθέτοντας αναλυτικά τα συμβάντα. Κατόπιν, το αρμόδιο τμήμα θα πρέπει να στείλει συνεργείο για μέτρηση της έντασης του ήχου επιτόπου. Προτείνεται η προσφυγή να υπογράφεται από όσο το δυνατόν περισσότερους κάτοικους της περιοχής.

Σε περίπτωση που το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειάς σας δεν ανταποκριθεί έγκαιρα, θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη ο οποίος θα σας δώσει συμβουλή για τα περαιτέρω. Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν έχει κανένα κόστος.

Εκτός των παραπάνω, υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης προσφυγής σε εισαγγελέα καθώς και να ζητηθεί παρέμβαση του Συνηγόρου του πολίτη.

Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικές αποφάσεις διοικητικών/ποινικών οργάνων για παραβάσεις ηχορύπανσης από ναούς.

Σχετικά αρχεία:
1) Π.Δ. 1180/81 από το Εθνικό Τυπογραφείο.
2) Π.Δ. 1180/81 καθαρογραμμένο.

Ηχορύπανση από Ναούς και Εκκλησίες - Ένωση Αθέων
Ηχορύπανση από Ναούς και Εκκλησίες - Ένωση Αθέων