Εκκλησιαστική εκπαίδευση

Θέματα σχετικά με τα α) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια/Λύκεια, β) τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, γ) τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και δ) τα Τμήματα Θεολογίας σε ΑΕΙ. Ειδικότερα για το θέμα της ίδρυσης Τομέα Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, βλ. Παρεμβάσεις Εκκλησίας και συναφών φορέων.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Αναφορά 74217/12/2015Σχετικά με πρόταση για Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Ορθοδόξων Σπουδών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 97110/11/2015Αποσπάσεις στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης για την ομαλή λειτουργία της.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 41421/10/2015Να συμπεριληφθούν στις προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
Απάντηση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 520803/12/2014Αναπάντητη ερώτηση σχετικά με το κλείσιμο των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 338607/10/2014Απόφοιτοι Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης δύο ταχυτήτων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 251712/09/2014Η διάδοχη κατάσταση της ΕΠΑΘ (Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημίας Θεσσαλονίκης) στο ΠΤΔΕ ΑΠΘ κινδυνεύει να καταστεί κενό γράμμα.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απάντηση Α.Π.Θ.: —.
Ερώτηση 62501/07/2014Απόφοιτοι Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης δύο ταχυτήτων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 808908/05/2014Σχετικά με το κλείσιμο των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Λυκείων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 805907/05/2014Σχετικά με το κλείσιμο των εκκλησιαστικών σχολείων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερωτήσεις 12653, 12654, 12655, 1265608/07/2013Κυβερνητικό λουκέτο στην ιστορική Ριζάρειο Σχολή (12653, 12654, 12655, 12656).
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απάντηση Υπ. Επικρατείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εξωτερικών: αναρμόδιο.
Ερώτηση 1260804/07/2013Προς κατάργηση τα εκκλησιαστικά σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 1249903/07/2013Κλείσιμο σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 458130/11/2012Κατάσταση των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναφορά 165630/11/2012Αιτείται την επίλυση θεμάτων που αφορούν την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 573515/02/2012Εκδιώκονται οι μαθητές της Γ′ Λυκείου στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 687911/07/2011Συνέχιση της λειτουργίας της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1850228/06/2011Το κλείσιμο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1731501/06/2011Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 2622/07/2010Eπικείμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να συγχωνεύσει Εκκλησιαστικά Λύκεια και αντίδραση του Μητροπολίτη Φθιώτιδας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 965004/05/2010Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

Νόμος πλαίσιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Ν. 343231/01/2006Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια.
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Υ.Α. 149789/Α215/10/2013Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαλόγου Πολιτείας-Εκκλησίας για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Κλήρου.
Αρ. Πρωτ. 94114/06/2013Εισήγηση επιτροπής για την αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Υ.Α. 14690/Α204/02/2013Συγκρότηση επιτροπής για την αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Υ.Α. 137152/Α202/11/2012Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (σελ. 47153).
Υ.Α. 137148/Α202/11/2012Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων — Υποχρεωτική η διδασκαλία της β′ ξένης γλώσσας (σελ. 47153–47154).
Υ.Α. 137142/Α202/11/2012Λειτουργία και των τριών (3) κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (σελ. 47154).
Υ.Α. 110570/Α226/09/2011Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Α′ τάξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων (σελ. 33753–33754).
Υ.Α. 27509/Α208/03/2011Αρμοδιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων (σελ. 8913–8914).
Υ.Α. 26139/Α203/03/2011Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (σελ. 7967–7971).
Υ.Α. 79321/Α206/07/2010Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών (σελ. 15107–15112).
Υ.Α. 67728/A211/06/2010Καθορισμός των ελάχιστων στοιχείων που θα πρέπει να δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που συντάσσονται από το Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων ή να προσλαμβάνονται σε αυτά ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (σελ. 12611).
Υ.Α. 49949/Α204/05/2010Ίδρυση εκκλησιαστικού γυμνασίου στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (σελ. 8397).
Υ.Α. 49946/Α204/05/2010Κατάργηση και συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων (σελ. 8396–8397).
Υ.Α. 113205/Α216/09/2009Ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων (σελ. 25713–25715).
Υ.Α. 113201/Α216/09/2009Προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια (σελ. 26393–26394).
Π.Δ. 12919/07/2005Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/1977 (ΦΕΚ 95 Α′) «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύεσεως», όπως οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 συμπληρώθηκαν και το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 332/1998 (ΦΕΚ 223 Α′) (σελ. 2909).
Υ.Α. 20640/Α227/02/2003Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολείων δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (σελ. 4501–4502).
Π.Δ. 33218/09/1998Συμπλήρωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 και αντικατάσταση διατάξεων άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (ΦΕΚ 95 Α′) (σελ. 3278–3279).
Π.Δ. 102509/11/1977Περί μετατροπής του τύπου Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, οργανώσεως αυτών και συμπληρώσεως του Π.Δ. 292/1977.
Π.Δ. 29201/04/1977Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.
Β.Δ.17/05/1958Περί οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
Β.Δ.13/02/1843Περί του οργανισμού της εν Αθήναις Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.
Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΣΔΕ)
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Υ.Α. 113651/Α215/09/2010Επιχορήγηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για σίτιση των καταρτιζομένων στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) και των φοιτητών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) το οικ. έτος 2010 (σελ. 25037–25038).
ΥΑ 113202/Α216/09/2009Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (σελ. 25716–25718).
Υ.Α. 100507/Α221/08/2009Πρόγραμμα σπουδών των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (σελ. 22875–22880).
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Υ.Α. 113651/Α215/09/2010Επιχορήγηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για σίτιση των καταρτιζομένων στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) και των φοιτητών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) το οικ. έτος 2010 (σελ. 25037–25038).
Υ.Α. Φ5/12615/Β329/01/2008Ορισμός του ημερησίου σιτηρεσίου για τους προπτυχιακους φοιτητές των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (σελ. 2346).
Υ.Α. 9918/Β126/01/2007Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 (σελ. 2123).
Υ.Α. 9916/Β126/01/2007Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την διαδικασία προκήρυξης-πλήρωσης των θέσεων του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (σελ. 1426–1428).
Π.Δ. 12919/07/2005Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/1977 (ΦΕΚ 95 Α′) «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύεσεως», όπως οι παρ 2 και 3 του άρθρου 4 συμπληρώθηκαν και το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 332/1998 (ΦΕΚ 223 Α′) (σελ. 2909).
Ν. 319418/11/2003Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων κ.ά. διατάξεις (άρθρο 8, παρ. 2).
Π.Δ. 33218/09/1998Συμπλήρωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 και αντικατάσταση διατάξεων άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως (ΦΕΚ 95 Α′) (σελ. 3278–3279).
Ν. 199927/12/1991Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου, Ινστιτούτο Αιγαίου και Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ν. 194614/05/1991Γενικά αρχεία του κράτους (ΓΑΚ) κ.ά. διατάξεις (άρθρο 62, παρ. 5 —κυρώνει την Υ.Α. Α2/253/19-3-1990 ΦΕΚ 248).
2426/01/1991Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 1, παρ.1  του Π.Δ. 345/1990 «Παύση λειτουργίας Παιδ. Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών και ρύθμιση σπουδαστικών και άλλων θεμάτων» (άρθρο 1, παρ. 1 και 3).
13030/03/1990Προϋποθέσεις και διαδικασία εξομοίωσης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών προς τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ.
Ν. 186527/09/1989Μετεγγρφές φοιτητών και σπουδαστών εσωετρικού-εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κ.ά. διατάξεις (άρθρο 6).
Ν. 167419/12/1986Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ κ.ά. διατάξεις (άρθρο 4, παρ. 5).
ΥΑ Φ.7626/6/ΑΣ 17859/12/1985Επικύρωση της Κανονιστικής διατάξεως περί Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας του Αγίου Όρους (σελ. 7889–7895).
Ν. 156630/09/1985Δομή και λειτουργία της Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κ.ά. διατάξεις (άρθρο 13, παρ. 1, 2 και άρθρο 69, παρ. 3α, 3γ).
Ν. 123817/03/1982Ρύθμιση οικονομικών κ.ά. θεμάτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.ά. διατάξεις (άρθρo 13, παρ. 1, 2).
Π.Δ. 102509/11/1977Περί μετατροπής του τύπου Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, οργανώσεως αυτών και συμπληρώσεως του Π.Δ. 292/1977.
Π.Δ. 29201/04/1977Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως.
ΥΑ 330/2/ΑΣ 38917/08/1972Περί αναδιοργανώσεως της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής εις Αθωνιάδα Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν (σελ. 7889–7895).
Β.Δ. 4518/01/1968Περί ιδρύσεως και λειτουργίας εν Τήνω Ανωτέρου Ιερατικού Φροντιστηρίου (σελ. 77–80).
Ν.Δ. 388525/10/1958Περί ιδρύσεως Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής εν Θεσσαλονίκη και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τας Εκκλησιαστικάς Σχολάς και τα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια.
Άλλα
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Υ.Α. 81504/Δ219/07/2011Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σελ. 24746–24747).
Ν. 381223/12/2009Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα κ.ά. διατάξεις (άρθρο 1 —τροποποιεί τον Νόμο ΑΣΕΠ).
Υ.Α. 108008/ΣΤ501/10/2007Μεταβίβαση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (σελ. 27465–27468).
ΥΑ 107370/Α201/10/2007Κύρωση του Κανονισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (σελ. 27735–27740).
Υ.Α. Δ/418215/02/2007Παραλαβή του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και πολιτιστική κατάρτιση (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του Ν.3432/2006)».
Π.Υ.Σ. 3327/12/2006Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
Ν. 343231/01/2006Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Ν. 320522/12/2003Ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος κ.ά. συναφείς διατάξεις.
Ν. 219001/03/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. (Νόμος ΑΣΕΠ.)

Άλλα έγγραφα

7

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
Γνωμ. 11809/03/2006Διορισμός κατόχων πτυχίων Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών.Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Γνωμ. 14907/04/2004Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού ως παρανόμου — Χρόνος προϋπηρεσίας.Νομικό Συμβούλιο του Κράτους