«

»

Επιστολές για προσωπικά δεδομένα – Συμμετοχή στη διαβούλευση της ΕΕ

Εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αναθεώρησης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ η Ένωση Άθεων κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιστολές, με κοινοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τα τηρούμενα αρχεία που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων. Επίσης, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό, η Ένωση Άθεων απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνοντας τα προβλήματα στην εφαρμογή της Οδηγίας και υποβάλλοντας προτάσεις για τη βελτίωσή της και για την καλύτερη εφαρμογή της.

Η Γραμματεία