Αρχείο Κατηγοριών: Αποφάσεις ΓΣ

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 1ης Νοεμβρίου 2014

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Αθέων παρουσία 20 μελών, ο κατάλογος με τις υπογραφές των οποίων επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχθηκε ο Φώτης Φραγκόπουλος και Γραμματέας της Συνέλευσης ο Ναπολέων Πάπιστας. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:   Απολογισμός …

Συνέχεια κειμένου »

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 12ης Οκτωβρίου 2013 και αποτελέσματα εκλογών

Σήμερα Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Αθέων. Έδωσαν το παρόν και ψήφισαν 14 (δεκατέσσερα) μέλη και παρέμειναν συμμετέχοντας στη συνέλευση 11 (έντεκα) μέλη. Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτεται ο κατάλογος των παρόντων μελών με τις υπογραφές τους. Γραμματέας της Συνέλευσης εκλέχτηκε η Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια και όρισε πρακτικογράφο της …

Συνέχεια κειμένου »

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 7ης Οκτωβρίου 2012 και αποτελέσματα εκλογών

Σήμερα Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Άθεων. Συμμετείχαν 16 (δεκαέξι) μέλη. Γραμματέας της Συνέλευσης εκλέχτηκε η Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια και Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Ναπολέων Πάπιστας. Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχτηκε ο Άγγελος Παππάς. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έγιναν οι εξής προτάσεις: 1. Ίδρυση αστικής …

Συνέχεια κειμένου »

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 8ης Οκτωβρίου 2011

Σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Άθεων. Συμμετείχαν συνολικά 16 (δεκαέξι) μέλη, τα 14 στην Αθήνα και τα 2 στη Θεσσαλονίκη με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση. Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στη Θεσσαλονίκη, προτάθηκε στη Συνέλευση να επιτραπεί η συμμετοχή των μελών που βρίσκονταν εκεί μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης και έγινε …

Συνέχεια κειμένου »

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 16ης Οκτωβρίου 2010

Σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Άθεων. Παρευρέθηκαν 16 (δεκαέξι) τακτικά μέλη, 5 (πέντε) απλά μέλη, 5 (πέντε) υποστηρικτές και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Αθανάσιος Τσιούρας. Όλα τα μέλη της Γραμματείας ήταν παρόντα. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις: Να μετατραπεί …

Συνέχεια κειμένου »