«

»

Υποψηφιότητες για τη Γραμματεία

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής υποψηφιοτήτων για τη Γραμματεία της Ένωσης Άθεων.

Όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν δι’ αλληλογραφίας μπορούν να μας ζητήσουν να τους στείλουμε το αρχείο με το επίσημο ψηφοδέλτιο και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στην αρχική ανακοίνωση. Το ψηφοδέλτιο δεν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.