«

»

Πρόταση για διευθέτηση των οικονομικών σχέσεων εκκλησίας-κράτους: Συμμετοχή στη διαβούλευση για το φορολογικό νομοσχέδιο

Η Ένωση Άθεων υπέβαλε το εξής σχόλιο στη δημόσια διαβούλευση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Στηρίζουμε την πρόταση της ομάδας πολιτών «ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» η οποία είναι να προστεθεί στο νομοσχέδιο ένα άρθρο που να επιβάλει την φορολόγηση της εκκλησίας με τρόπο ανάλογο προς την περιουσία και τα εισοδήματά της, συγκεκριμένα: «Καταργούνται όλες οι προϊσχύουσες διατάξεις για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. και της κεντρικής λειτουργίας της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Α.Ο.Τ.Χ.Ε., που πλέον θα φορολογούνται σύμφωνα τις διατάξεις που αφορούν στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες.»

Επίσης στηρίζουμε την πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση της ως άνω ομάδας σχετικά με τη φορολόγηση της εκκλησίας η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Τρόικα, και βρίσκεται ανηρτημένη εδώ: http://www.facebook.com/topic.php?uid=271979592778&topic=16200