«

»

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 16ης Οκτωβρίου 2010

Σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Άθεων. Παρευρέθηκαν 16 (δεκαέξι) τακτικά μέλη, 5 (πέντε) απλά μέλη, 5 (πέντε) υποστηρικτές και ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Αθανάσιος Τσιούρας. Όλα τα μέλη της Γραμματείας ήταν παρόντα.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

 1. Να μετατραπεί η Ένωση Άθεων από απλή ένωση προσώπων (άρθρο 107 του αστικού κώδικα) σε σωματείο (σύμφωνα με τα άρθρα 78-106 του αστικού κώδικα).
  Ψήφοι: 15 υπέρ, 1 κατά.
  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της απόφασης αυτής, θα διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση για την πρόταση καταστατικού στο διαδικτυακό χώρο της Ένωσης. Η πρόταση καταστατικού θα σταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, για ενημέρωση και σχόλια.
 2. Να καταργηθεί η διάκριση των μελών σε απλά και τακτικά. Όλα τα μέλη θα είναι ισότιμα και θα έχουν πλήρη δικαιώματα από τη στιγμή της εγγραφής τους.
  Ψήφοι: 16 υπέρ (παμψηφεί).
 3. Το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής στο σωματείο ορίστηκε στα 10 και 30 ευρώ αντίστοιχα.
  Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (που πάρθηκε με δημοψήφισμα μεταξύ των τακτικών μελών σύμφωνα με το καταστατικό), στην ψηφοφορία για την απόφαση αυτή συμμετείχαν όλοι οι παρόντες και όχι μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης Άθεων, επειδή κρίθηκε ότι το θέμα αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του μελλοντικού σωματείου.
  Σύνολο ψήφων 26 (εικοσιέξι).
  α) εγγραφή 0 ευρώ, συνδρομή 10 ευρώ: 2 (δύο) υπέρ
  β) εγγραφή 0 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ: 5 (πέντε) υπέρ
  γ) εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 50 ευρώ: 3 (τρεις) υπέρ
  δ) εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ: 8 (οκτώ) υπέρ
  ε) εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ και 15 ευρώ: 8 (οκτώ) υπέρ

  Επειδή ισοψήφισαν οι προτάσεις (δ) και (ε) η ψηφοφορία επαναλήφθηκε μεταξύ αυτών των δύο προτάσεων. Κατανομή ψήφων:
  δ) εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ: 15 (δεκαπέντε) υπέρ
  ε) εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ και 15 ευρώ: 11 (έντεκα) υπέρ

 4. Να διοργανώνονται μία φορά το μήνα ομιλίες ή συζητήσεις ανοιχτές για το κοινό. Να δημιουργηθεί σχετική ομάδα εργασίας.

Επίσης διατυπώθηκαν προτάσεις οι οποίες δεν τέθηκαν σε δημοψήφισμα διότι αποφασίστηκε παμψηφεί η λήξη της συνέλευσης. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν και να συζητηθούν στον διαδικτυακό χώρο της Ένωσης.

 

Η Γραμματεία