«

»

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 12ης Οκτωβρίου 2013 και αποτελέσματα εκλογών

Σήμερα Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Αθέων. Έδωσαν το παρόν και ψήφισαν 14 (δεκατέσσερα) μέλη και παρέμειναν συμμετέχοντας στη συνέλευση 11 (έντεκα) μέλη. Στο παρόν πρακτικό επισυνάπτεται ο κατάλογος των παρόντων μελών με τις υπογραφές τους.

Γραμματέας της Συνέλευσης εκλέχτηκε η Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια και όρισε πρακτικογράφο της συνέλευσης τον Ναπολέοντα Πάπιστα. Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Μιχαήλ Μπελιβανάκης και Παναγιώτα Πολύζου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:

1. Πόρισμα ελεγκτικής επιτροπής
Αναγνώσθηκε η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή από κάθε ευθύνη.

2. Εσωτερικός κανονισμός
Αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε το κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού, με 11 ψήφους υπέρ (ομόφωνα). Οι ενσωματωμένοι ορισμοί αθέου, αθρήσκου και αγνωστικιστή εγκρίθηκαν με 10 ψήφους υπέρ και 1 λευκό.

3. Αλλαγή επωνυμίας
Προτάθηκε αλλαγή της επωνυμίας σε «Ένωση Αθέων, Αθρήσκων και Αγνωστικιστών». Η πρόταση συζητήθηκε και απορρίφθηκε με 11 ψήφους κατά (ομόφωνα), μεταξύ άλλων για τους λόγους που ήδη διευκρινίστηκαν στον ορισμό αθέου, αθρήσκου και αγνωστικιστή που ενσωματώθηκε στον Εσωτερικό Κανονισμό.

4. Αλλαγή ποσού εγγραφής και συνδρομής
Συζητήθηκε η μείωση του ποσού εγγραφής και συνδρομής για διευκόλυνση των οικονομικά πιεσμένων μελών. Διαμορφώθηκαν και ψηφίστηκαν οι εξής προτάσεις:

Α. Να παραμείνουν τα ποσά ίδια (εγγραφή 10 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ): 4 ψήφοι
Β. Να καταργηθεί η εγγραφή και να έχουμε συνδρομές 3 ταχυτήτων (εγγραφή 0 ευρώ, συνδρομή 20 ευρώ, 30 ευρώ και 50 ευρώ, κατ’ επιλογή του μέλους): 6 ψήφοι
Γ. Να καταργηθεί η εγγραφή και να μείνει η συνδρομή ίδια (εγγραφή 0 ευρώ, συνδρομή 30 ευρώ): 1 ψήφος

Εγκρίθηκε η πρόταση Β.

5. Απολογισμός δράσεων
Αναγνώσθηκε και σχολιάσθηκε ο απολογισμός δράσεων του προηγούμενου έτους.

Σχολιάσθηκαν τα προβλήματα με τη διαγραφή του θρησκεύματος, συγκεκριμένα η άρνηση του ληξιαρχείου Αθηνών να διαγράψει πλήρως το θρήσκευμα των πολιτών και η επιμονή στην αναγραφή «άθρησκος» ή «άνευ θρησκεύματος» αντί της μη καταγραφής θρησκεύματος, παρά την παρέμβαση του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Αναφέρθηκε η επιτυχής έκβαση που είχαν οι καταγγελίες, αναφορές και πιέσεις μας προς αρμόδιους φορείς για τα προβλήματα με την απαλλαγή από τα θρησκευτικά, καθώς εκδόθηκε επιτέλους νέα εγκύκλιος που λύνει τις ασάφειες των προηγούμενων και δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής σε κάθε πολίτη για λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

6. Προτάσεις μελλοντικών δράσεων
Συζητήθηκε το γεγονός ότι χρειάζονται δράσεις για δημοσιοποίηση της Έν.Α. Η Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε την πρόσφατη επαφή της με τον πρόεδρο της Atheist Alliance International και την πρόθεσή του να συμβάλει στη χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων. Αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθούν τέτοιες δράσεις στην ΑΑΙ με εκτίμηση κόστους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής: αθεϊστικό λεωφορείο, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, πρόσκληση Richard Dawkins για ομιλία.

Εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση να διοργανωθεί κύκλος διαλέξεων στο Πάντειο ή σε αντίστοιχο χώρο, π.χ. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με ομιλητές ακαδημαϊκούς και θέμα «θρησκεία και κράτος / κοινωνία / επιστήμη / παιδεία» κ.τ.ό.

Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκε πρόταση διοργάνωσης συναυλίας με εισιτήριο για συγκέντρωση χρημάτων και γνωριμία των μελών.

 

Αποτελέσματα εκλογών Γραμματείας

Τέλος έγινε η καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή. Ψήφισαν 18 μέλη, τα 14 με φυσική παρουσία και τα 4 με επιστολική ψήφο. Έγκυρα ψηφοδέλτια 18.
Έλαβαν:

Μαρκουΐζος Αντώνης    15 ψήφοι
Φραγκόπουλος Φώτης    15 ψήφοι
Πάπιστας Ναπολέων    13 ψήφοι
Ακρανίδης Αλέξανδρος    10 ψήφοι
Λαδόπουλος Τάσος    10 ψήφοι
Κοϊτσάνου Βασιλική    9 ψήφοι
Δημακόπουλος Γεώργιος    4 ψήφοι
Κουτσούμπος Γεώργιος    3 ψήφοι
Πόρος Αθανάσιος    3 ψήφοι

Η κατανομή των αξιωμάτων θα ανακοινωθεί μόλις συγκροτηθεί η Γραμματεία σε σώμα. Η σύνθεση της νέας Γραμματείας είναι η ακόλουθη:

Τακτικά μέλη:
Μαρκουΐζος Αντώνιος
Φραγκόπουλος Φώτιος
Πάπιστας Ναπολέων
Ακρανίδης Αλέξανδρος
Λαδόπουλος Αναστάσιος
Αναπληρωτές:
Κοϊτσάνου Βασιλική
Δημακόπουλος Γεώργιος
Κουτσούμπος Γεώργιος
Πόρος Αθανάσιος

Εκλογές ελεγκτικής επιτροπής
Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή, οι εκλογές για ελεγκτική επιτροπή θα επαναληφθούν εντός εξαμήνου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.