«

»

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μελών 8ης Οκτωβρίου 2011

Σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Άθεων. Συμμετείχαν συνολικά 16 (δεκαέξι) μέλη, τα 14 στην Αθήνα και τα 2 στη Θεσσαλονίκη με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση. Επειδή δεν υπήρχε απαρτία στη Θεσσαλονίκη, προτάθηκε στη Συνέλευση να επιτραπεί η συμμετοχή των μελών που βρίσκονταν εκεί μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης και έγινε ομόφωνα δεκτό. Επίσης συμμετείχε ένα μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Άθεων με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση από το Βέλγιο.

Γραμματέας της Συνέλευσης εκλέχτηκε η Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια και Πρόεδρος της Συνέλευσης ο Ναπολέων Πάπιστας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Απολογισμός δράσεων της Ένωσης Άθεων

Η Μαρίνα Τατιάνα Ραπακούλια, μέλος της Γραμματείας, παρουσίασε συνοπτικά τον απολογισμό δράσεων της Ένωσης Άθεων από την ίδρυσή της έως σήμερα. Στο τέλος του πρακτικού επισυνάπτεται το κείμενο του απολογισμού.

2. Διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης Άθεων

Α. Προτάθηκε να οριστούν τρία άτομα ως ταμίες για τη διαχείριση χρημάτων έως την ίδρυση του Σωματείου και να ανοίξουν λογαριασμό τραπέζης. Εγκρίθηκε ομόφωνα και ορίστηκαν οι Γκουσγκούνη Χριστίνα, Μαρκουίζος Αντώνιος και Ραπακούλια Μαρίνα Τατιάνα.

Β. Προτάθηκε να γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Β1. Από δύο ελεγκτές που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση Μελών – έλαβε 9 ψήφους
Β2. Με ανάρτηση των παραστατικών στο διαδίκτυο για έλεγχο από όλα τα μέλη – έλαβε 8 ψήφους
Β3. Απευθείας από τη Γενική Συνέλευση Μελών – δεν έλαβε καμία ψήφο.
Ορίστηκαν ως ελεγκτές οι Δημακόπουλος Γεώργιος και Λυμπερίδης Απόστολος.

3. Καταστατικό Σωματείου

Εξηγήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους το Πρωτοδικείο απέρριψε το καταστατικό του Σωματείου που υποβάλλαμε, και προτάθηκε να αφαιρεθούν από το νέο καταστατικό που θα υποβληθεί όλες οι αναφορές σε Μόνιμη Ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε νέα απόρριψη. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Επίσης προτάθηκε να αφαιρεθούν και οι αναφορές σε Τοπικές Συνελεύσεις, επειδή η διεξαγωγή τους παρουσιάζει πολλά πρακτικά προβλήματα και κρίθηκε ότι η αναφορά σε αυτές ενδέχεται επίσης να επιφέρει απόρριψη του καταστατικού. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

4. Πρόγραμμα δράσεων

Επισημάνθηκε από αρκετούς η ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων μελών, αλληλένδετη με την ανάγκη δημοσιότητας, είτε με προσέλκυση της προσοχής των ΜΜΕ είτε με αμειβόμενη διαφήμιση.

Προτάθηκαν πολλές δράσεις και οι προτάσεις δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία αλλά καταγράφηκαν ώστε να επιχειρηθεί η υλοποίησή τους στο βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό. Ορισμένες ανατέθηκαν ήδη σε κάποια από τα παρόντα μέλη.

– Προετοιμασία πρότασης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και προώθηση της πρότασης με κάθε διαθέσιμο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω επαφών με άλλες ομάδες (Ένωση Ουμανιστών, Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πολιτικά κόμματα με συναφείς τοποθετήσεις κ.λπ.)
– Ενέργειες για την απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από τα δικαστήρια και την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου στα δικαστήρια και όπου αλλού εφαρμόζεται.
– Να συνεχιστούν οι μηνιαίες συναντήσεις και να γίνει προσπάθεια να πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με κάποιο θέμα, π.χ. διαλέξεις. Ομιλητές μπορούν να είναι και μέλη της Ένωσης.
– Να έλθουμε σε επαφη με τους διοργανωτές της συναυλίας 22-10-11 για άθεους οπαδούς του χέβι μέταλ και να δώσουμε το παρόν με φυλλάδια και αφίσσα (ανέλαβε ο Αποστόλης Λυμπερίδης)
– Να ερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας δράσης ανάλογης με των αγγλικών Atheist Buses (δημοσίευση αθεϊστικού μηνύματος σε αστικά λεωφορεία), καθώς και τη δυνατότητα δημοσίευσης ενός αθεϊστικού μηνύματος σε εφημερίδες και περιοδικά.
– Να έλθουμε σε επαφή με δημοσιογράφους που έχουν εκφράσει αθεϊστικές θέσεις και πεποιθήσεις για να πετύχουμε δημοσιότητα μέσω άρθρων, συνεντεύξεων κ.λπ.
– Να οργανώσουμε μια χιουμοριστική δράση δρομου «κατά» της φορολόγησης της εκκλησίας, ντυμένοι ιερείς και μοναχές.
– Να προτείνουμε σε επώνυμα άτομα να γίνουν επίτiμα μέλη της Ένωσης.
– Να εκδοθεί ένα αθεϊστικό παιδικό βιβλίο (ανέλαβε η Τατιάνα Ραπακούλια να κάνει τις πρώτες επαφές με εκδότες), καθώς και να μεταφραστούν και να εκδοθούν αθεϊστικά βιβλία γενικά, για ενήλικες και παιδιά.
– Όταν επαναληφθεί η εκδήλωση «Φανερός Δείπνος» να διατυπωθεί η πρόσκληση με τέτοιον τροπο που να μην δίνεται η έμφαση στην κρεοφαγία, επειδή αυτό αποκλείει και ενδεχομένως θίγει τους χορτοφάγους, αλλά να καθίσταται σαφές ότι δηλώνουμε απλώς έμπρακτα την μη συμμετοχή μας στη νηστεία και στο θρησκευτικό κλίμα των ημερών.

Επισημάνθηκε η ανάγκη ανεύρεσης δικηγόρου που να μπορεί και να θέλει να διαθέσει χρόνο για τις υποθέσεις της Ένωσης, επειδή οι δύο δικηγοροι που μας βοηθούν εθελοντικά συμμετέχουν ελάχιστα. Προτάθηκε να γίνει έκκληση στα μέλη, να αναρτηθεί αγγελία στο lawnet.gr, και να γίνουν επαφές με ορισμένους δικηγόρους που προτάθηκαν από μέλη.

Τέλος, προτάθηκε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και δράσεις πολιτικής φύσεως εκτός του σκοπού της Ένωσης (συγκεκριμένα η διεκδίκηση της μείωσης του αριθμού των Βουλευτών), αλλά η Γραμματεία έκρινε ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού και απορρίφθηκε άμεσα.

Η Γραμματεία της Ένωσης Άθεων

 

Απολογισμός δράσεων Ένωσης Άθεων Μάιος 2010 – Οκτώβριος 2011

Εμφάνιση