«

»

Πιθανόν παράνομες κι εκφοβιστικές πρακτικές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.

Η Ένωση Αθέων απέστειλε σήμερα ηλεκτρονικά και θα παραδώσει αύριο με την μορφή εντύπου στους αναφερόμενους παραλήπτες την παρακάτω επιστολή/καταγγελία σχετικά με πιθανόν παράνομες κι εκφοβιστικές πρακτικές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων αναφορικά με την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών.
Η επιστολή κοινοποιείται στα ΜΜΕ, Βουλή των Ελλήνων και Πολιτικά Κόμματα.

Από: Ένωση Αθέων

Προς:
1. Υπουργό Παιδείας
2. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
3. Συνήγορο του Πολίτη
4. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κοινοποίηση:
1. ΜΜΕ
2. Βουλή των Ελλήνων.
3. Πολιτικά Κόμματα

ΘΕΜΑ: Πιθανόν παράνομες κι εκφοβιστικές πρακτικές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.

Σχετικά:
1. Η υπ’ αριθμό 155/3-10-2014 επιστολή της εν τω θέματι ένωσης προς τα μέλη της
2. Το από 14-9-2014 Δελτίο Τύπου μας προς το Υπουργείο Παιδείας
3. Η υπ’ αριθμό 133099/Γ2/19/09/2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας

Κύριοι

Με την από 15/09/2014 επιστολή μας προς το υπουργείο παιδείας με τίτλο «Νέα εμπόδια στην απαλλαγή από τα θρησκευτικά», ενημερώσαμε για τις καταχρηστικές, και εντελώς αντίθετες στο πνεύμα της, ερμηνείες της ισχύουσας εγκυκλίου (133099/Γ2 / 19-9-2013) για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών από αυτούς που καλούνται να την εφαρμόσουν και όχι να αποφασίσουν για την ισχύ της.

Σε συνέχειά της, σας γνωστοποιούμε το περιεχόμενο της με αριθμό πρωτοκόλλου 155/3-10-2014 επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς τα μέλη της, η οποία καλεί τους διδάσκοντες το μάθημα να της κοινοποιήσουν «περιπτώσεις παράνομων απαλλαγών από το μάθημα των θρησκευτικών» θεωρώντας –με ποια δικαιοδοσία, αλήθεια;– ως τέτοιες οποιεσδήποτε δίνονται με βάση το πνεύμα της εγκυκλίου που το Υπουργείο εξέδωσε με συνέπεια εύλογα να εκτιμούμε ότι ενδέχεται να υποπίπτουν σε πειθαρχικές -το λιγότερο- παραβάσεις.
Συγκεκριμένα καλούν τα μέλη τους, παραβαίνοντας κάθε έννοια ιεραρχίας και υποκαθιστώντας όλη την αλυσίδα των προϊσταμένων τους (διευθυντών σχολείων, διευθυντών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τελικά το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας), να ελέγξουν τους προϊσταμένους τους για «παράνομες απαλλαγές σε μαθητές από Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, κατά παράλειψη συμμόρφωσης προς την ελληνική νομολογία αλλά και κατά παρερμηνεία της ισχύουσας εγκυκλίου», ερμηνεύοντας κατά το δοκούν και όπως τους βολεύει την εν ισχύ εγκύκλιο (133099/Γ2/19/09/2013) του Υπουργείου Παιδείας και αναλαμβάνοντας από μόνοι τους ρόλους ελεγκτών και θεματοφυλάκων της νομιμότητας.
Από την πλευρά μας θεωρούμε τις πρακτικές αυτές καταχρηστικές, καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων τους και εκφοβιστικές –καθώς παρακάτω αναφέρουν προειδοποιητικά ότι «πρόκειται να κινηθούν άμεσα προς κάθε κατεύθυνση»– και παρακαλούμε τις αρχές στις οποίες απευθύνουμε την παρούσα επιστολή/καταγγελία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να ελέγξουν πειθαρχικά το (εξαιρετικά πιθανό, κατά τη γνώμη μας) ενδεχόμενο καταστρατήγησης του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα ή/και άλλων εν ισχύ κανόνων και νομοθετημάτων.

Επίσης, απευθυνόμενοι συγκεκριμένα γι’ άλλη μια φορά στο Υπουργείο Παιδείας, παρακαλούμε για την άμεση και ξεκάθαρη υπεράσπιση και διασαφήνιση της εγκυκλίου την οποία το ίδιο εξέδωσε, μην αφήνοντας σε κανέναν υφιστάμενο υπάλληλο ή φορέα του περιθώρια παρερμηνειών.
Για την έκδοση της εγκυκλίου λήφθηκαν υπ’ όψιν πολλές παρεμβάσεις δικές μας, του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το διεθνές δίκαιο και το θεμελιώδες δικαίωμα της θρησκευτικής συνείδησης του κάθε πολίτη του κράτους το οποίο στο σύνταγμά του διακηρύττει την ανεξιθρησκία, και δεν μπορεί ο καθένας από την προσωπική του θέση και σκοπιά και έχοντας προσωπικό κι επαγγελματικό συμφέρον να λαμβάνει υπ’ όψιν μόνον ό,τι τον βολεύει, πολύ δε περισσότερο όταν το κάνει καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων του και χωρίς να έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα επ’ αυτού.

Θυμίζουμε ότι σας έχουμε πρόσφατα κοινοποιήσει το από 14-9-2014 Δελτίο Τύπου μας, με το οποίο σας ενημερώσαμε για παρόμοιες πρακτικές και από τον Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ01 Πειραιώς, Δ΄ Αθηνών, Κυκλάδων του Γραφείου σχολικών συμβούλων Πειραιώς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Ευάγγελο Στ. Πονηρό Δρ. Θ., Μ.Φ., όπου έχουμε εκθέσει ήδη εκτεταμένα τις θέσεις και απόψεις μας κι εξηγήσαμε εμπεριστατωμένα ότι η (μόνη ισχύουσα, καθώς καταργεί όλες τις προηγούμενες παρόμοιές της) εγκύκλιος αναφέρει επί λέξει:

«Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.»
Η ανωτέρω σχετική παράγραφος, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, δεν επιδέχεται καμία απολύτως παρερμηνεία, δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε μαθητή ή κηδεμόνα να λάβει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το θρήσκευμά του.

Γνωστοποιούμε δε ότι έχουμε ήδη καταγγελίες από γονείς για υπαναχωρήσεις κι αναδιπλώσεις διευθυντών σχολείων κι επανελέγχους σε καθ’ όλα νόμιμα χορηγηθείσες απαλλαγές μαθητών, κάτι το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά και καθιστά σαφέστατη παράβαση της εγκυκλίου.

Καλούμε ακόμη μια φορά το Υπουργείο να επιβάλλει την τάξη στους υφιστάμενους του καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια επανόρθωσης της ταλαιπωρίας των μαθητών και γονέων ως άμεσο αποτέλεσμα της παραπληροφόρησης που επέτρεψε σχετικά με το θέμα.
Προτείνουμε την αναθεώρηση της ασφυκτικής περιόδου για υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από 5 ημέρες σε περίοδο ενός μήνα καθώς και την παροχή εκτάκτως και επειγόντως για εφέτος μιας ακόμη προθεσμίας με παράλληλη σαφή και εκτενή ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων αναφορικά με την εγκύκλιο του υπουργείου σας και τα:

οδηγία 95/46 της ΕΚ και Νόμο 2472/1997,
απόφαση 77Α/25-06-2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
γνωμοδότηση 687/1991 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
Δελτία τύπου 31-7-2008 και 17-11-2008 του Συνηγόρου του Πολίτη

στα οποία βασίζεται.