«

»

Παρέμβαση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Με αφορμή την έναρξη εργασιών της άτυπης ομάδας εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές του κανονισμού λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, η Ένωση Άθεων κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας την παρακάτω επιστολή που έλαβε Α.Π. 2193 / Γ1 / 10-1-2011.

Δείτε το κείμενο της επιστολής

Εμφάνιση