«

»

Παρέμβαση Ένωσης Άθεων σε ομιλία της Υπουργού Παιδείας

Την Δευτέρα 9-5-2011 η Τατιάνα Ραπακούλια, μέλος της Γραμματείας και εκπρόσωπος της Ένωσης Άθεων, παρευρέθηκε σε ομιλία της Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ κας Άννας Διαμαντοπούλου που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κηφισιάς από την Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Κηφισιάς, με θέμα την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

Η Υπουργός εστίασε την ομιλία της στο θέμα της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια όσοι εκ των παρόντων το επιθυμούσαν τοποθετήθηκαν επί της ομιλίας και έθεσαν ερωτήματα.

Η εκπρόσωπος της Ένωσης Άθεων επεσήμανε την ανάγκη του διαχωρισμού εκκλησίας-κράτους, και αφού εξέφρασε την ικανοποίηση της Ένωσης για τα βήματα που ήδη έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή (όπως η φορολόγηση των εισοδημάτων της εκκλησίας από ακίνητα και ο περιορισμός των προσλήψεων κληρικών), εξέφρασε την ελπίδα ότι θα εξακολουθήσει προς την ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ορισμένες βασικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, και συγκεκριμένα στη μετατροπή της εκκλησίας σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στην παύση της μισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος, και στην χρηματοδότηση όλων των θρησκευτικών οργανισμών από τους πιστούς τους και όχι από χρήματα όλων των φορολογούμενων (κάτι που μπορεί να γίνει είτε με απευθείας εισφορές, είτε με την εφαρμογή του εκκλησιαστικού φόρου). Τέλος έθεσε στην Υπουργό τα εξής δύο ερωτήματα:

1. Αναφέρθηκε στον τύπο ότι η εκκλησία ζήτησε εξαίρεση των κληρικών από τον κανόνα 1 πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης απέναντι στο αίτημα αυτό;

2. Στο «Νέο Λύκειο» η πληροφορική, απαραίτητο εφόδιο σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, υποβαθμίζεται σε μάθημα επιλογής, ενώ τα θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικά για δύο ακόμη χρόνια, με δύο ώρες στην Α λυκείου και μία ώρα στη Β λυκείου. Με ποια κριτήρια θέσατε αυτήν την προτεραιότητα;

Στο τέλος των τοποθετήσεων η υπουργός δευτερολόγησε, και απάντησε στα ανωτέρω ερωτήματα ως εξής:

1. Παραδέχτηκε ότι πράγματι η εκκλησία έχει αιτηθεί εξαίρεση, αλλά τόνισε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία εξαίρεση, την στιγμή που δεν γίνεται εξαίρεση ούτε καν για κλάδους πρώτης ανάγκης όπως η υγεία και η παιδεία.

2. Επισήμανε ότι αφενός η πληροφορική θα διδάσκεται από τις μικρές τάξεις, αφετέρου οι σύγχρονοι νέοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τους υπολογιστές στη καθημερινότητά τους, και επομένως στο λύκειο τα παιδιά ήδη γνωρίζουν καλά πληροφορική. Επίσης τόνισε ότι θα εφαρμόζεται διαθεματικά το «ψηφιακό σχολείο»: θα χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες, πολλά μαθήματα θα γίνονται με εφαρμογή πληροφορικής, οι εργασίες θα γίνονται με χρήση υπολογιστή και διαδικτύου κ.ο.κ., επομένως η πληροφορική θα εξακολουθήσει να είναι κομμάτι της διδασκαλίας.

Αναφερόμενη στα θρησκευτικά επισήμανε ότι έχουν τρία μέρη: ένα μεταφυσικό, που μόνη αρμόδια για τη διδασκαλία είναι εκκλησία, ένα ηθικό-φιλοσοφικό, που διαμορφώνει τις αρχές τις κοινωνίας μας, και ένα ιστορικό-κοινωνικό, λόγω του ρόλου της θρησκείας στην ιστορία και την παράδοση. Τα δύο τελευταία μέρη κατά την Υπουργό οφείλουν να ενταχθούν στην παιδεία διότι καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Διευκρίνισε επίσης ότι μόνο στην Α λυκείου διδάσκονται θρησκευτικά ενώ στην Β το μάθημα λέγεται «θρησκεία και κόσμος» και περιλαμβάνει διάλογο με τις άλλες θρησκείες πέραν της ορθοδοξίας.

Μετά τη δευτερολογία αυτή, η εκπρόσωπος της Ένωσης Άθεων συνεχάρη προσωπικά την Υπουργό για την ομιλία της, και της έθεσε ένα ακόμη ερώτημα:

3. Γιατί το Υπουργείο δεν διευθετεί διαδικαστικά ορισμένα θέματα που είναι ουσιαστικά λυμένα, όπως το θέμα της δυνατότητας απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, όπου οι αντιφατικές εγκύκλιοι δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες;

Η Υπουργός απάντησε ότι κάθε πολίτης μπορεί να πάρει απαλλαγή χωρίς πρόβλημα.
Η εκπρόσωπος της Ένωσης Άθεων παρατήρησε ότι αυτό δεν ισχύει, διότι οι εγκύκλιοι αφήνουν ασαφές αν δικαιούνται απαλλαγή και οι πολίτες που είναι δηλωμένοι ως χριστιανοί ορθόδοξοι, με αποτέλεσμα η ερμηνεία των εγκυκλίων και ο τρόπος εφαρμογής τους να επαφίεται στην κρίση του εκάστοτε διευθυντή σχολείου.
Η θέση της Υπουργού ήταν ότι δεν υπάρχει αντίφαση στις εγκυκλίους.

Λόγω περιορισμένου χρόνου, η συζήτηση έληξε στο σημείο αυτό.

Σχετικά με τις απαντήσεις της Υπουργού, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

1. Η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πραγματικά ισότιμα τους πολίτες και θέτει σωστές προτεραιότητες στο θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα είναι πολύ θετική. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσμευση αυτή, δίνοντας προτεραιότητα στις προσλήψεις σε τομείς πρώτης ανάγκης έναντι των κληρικών.

2. Το γεγονός ότι η Υπουργός αξιολογεί ως σημαντικότερες τις υποθετικές ανάγκες μιας συντηρητικής κοινωνίας από τις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων νέων, υπονομεύοντας έτσι το μέλλον τους, είναι λυπηρό. Ας μας πει η Υπουργός αν πράγματι, κατά τη γνώμη της, σε έξι χρόνια τα παιδιά θα έχουν μάθει τόσο τέλεια πληροφορική (μια διαρκώς εξελισσόμενη σύγχρονη τεχνολογία) ώστε να μην χρειάζονται πλέον άλλη εκπαίδευση, ενώ δεν θα έχουν μάθει επαρκώς θρησκευτικά (μια μυθολογική παράδοση που επαναλαμβάνεται ίδια και απαράλλακτη κάθε σχολική χρονικά).

3. Είναι απογοητευτική η απροθυμία της Υπουργού να αντιμετωπίσει το αναμφισβήτητο γεγονός της αντιφατικότητας των εγκυκλίων περί απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, και των αντιφατικών σχετικών δηλώσεων παραγόντων του υπουργείου, που έχουν οδηγήσει σε σύγχυση και ασάφεια και εμποδίζουν τους πολίτες να ασκήσουν σωστά τα δικαιώματά τους. Θα εξακολουθήσουμε τις νομικές μας ενέργειες έως ότου εξασφαλίσουμε την λύση αυτής της ασάφειας.

Η Γραμματεία της Ένωσης Άθεων