Περιεχόμενο μαθήματος Θρησκευτικών

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Αναφορά 92321/01/2016Αιτείται την αποδοχή των θέσεων της για το μάθημα των Θρησκευτικών από την πολιτική ηγεσία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 91921/01/2016Ανησυχεί για την αυθαίρετη επιμόρφωση δασκάλων και θεολόγων σε μη ισχύον πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών και αιτείται την απόδοση ευθυνών σε όσους επιχειρούν να προκαταβάλλουν και να μεθοδεύσουν το τελικό αποτέλεσμα του εξελισσόμενου διαλόγου.
Προς Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 91721/01/2016Διαμαρτύρεται για την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας και το μάθημα των Θρησκευτικών.
Προς Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 45220/11/2015Σχετικά με την μη νόμιμη κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 80303/11/2015Ανάγκη για αποτροπή παράνομων προσωπικών επιδιώξεων στελεχών της Κυβέρνησης για αλλαγή του χαρακτήρα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 10922/10/2015Αιτείται την εξάντληση κάθε περιθωρίου μη υποβάθμισης της συνεισφοράς του μαθήματος των θρησκευτικών στην παρεχόμενη παιδεία από την β′βάθμια εκπαίδευση και την αντίστοιχη επικέντρωση της συζήτησης των αρμοδίων στα αληθινά προβλήματα της σχολικής παιδείας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 446912/08/2015Σχετικά με τη συνάντηση και τα αιτήματα της Ένωσης Αθέων προς την Κυβέρνηση.
Απάντηση Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 75803/07/2014Διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 151019/11/2013Διδαχή των θρησκευτικών στα σχολεία: ο Υπουργός Παιδείας δεν μπορεί να αφαιρέσει το μάθημα των θρησκευτικών από την Γ′ Λυκείου επειδή διαφωνεί η κ. Ρεπούση.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 73925/09/2013Εκφράζει την αντίθεσή της στο νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Επικρατείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 104428/08/2013Κατάργηση της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας.
Αναφορά 504828/06/2013Αναγκαιότητα παραμονής του μαθήματος των Θρησκευτικών και στις λυκειακές τάξεις.
Απάντηση Υπ. Επικρατείας: —.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερωτήσεις 12363, 1236428/06/2013Πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών (1236312364).
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απάντηση Υπ. Επικρατείας: αναρμόδιο.
Αναφορά 488718/06/2013Το νέο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 1096723/05/2013Επίσκεψη μαθητών του 4ου Λυκείου Αχαρνών σε ινδουιστικό ναό χωρίς προηγούμενη συναίνεση των γονέων.
Απάντηση Υπ. Μακεδονίας και Θράκης: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: —.
Ερώτηση 964912/04/2013Προς κατάργηση το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία;
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 579214/01/2013Το μάθημα των θρησκευτικών μετατρέπεται σε θρησκειολογικό.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: —.
Ερώτηση 414520/11/2012Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 170314/09/2012Μάθημα θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 554108/02/2012Αλλαγή της διδακτέας ύλης των θρησκευτικών της Β′ Γυμνασίου
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 480323/01/2012Αλλαγή διδακτικής ύλης στο μάθημα Θρησκευτικών της Β′ Γυμνασίου.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 459318/01/2012Αλλάζει η ύλη των Θρησκευτικών στη Β′ Γυμνασίου;
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 198317/01/2012Διώχνουν την Παναγία από τα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 376104/01/2012/Αλλαγή της διδακτέας ύλης των θρησκευτικών της Β′ Γυμνασίου.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 2366729/09/2011Μάθημα Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 2192329/08/2011Προβληματισμός για τη σκοπιμότητα της μετονομασίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 1859729/06/2011Προβληματισμός για τη σκοπιμότητα της μετονομασίας του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1849718/06/2011Υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο νέο σχολείο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1706530/05/2011Έμφαση στον Ορθόδοξο Χριστιανικό χαρακτήρα των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 514902/05/2011Υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στη Β′ και Γ′ Λυκείου.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 510902/05/2011Υποβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο «Νέο Λύκειο».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1448106/04/2011Αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Νέο Λύκειο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1427204/04/2011Τα Θρησκευτικά στο Νέο Λύκειο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 393404/03/2011Υποχρεωτικό μάθημα τα Θρησκευτικά.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1231702/03/2011Υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών στο νέο σχολείο.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 1061907/02/2011Προθέσεις του Υπουργείου περί του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 981826/01/2011Αποκλεισμός των Θεολογικών Σχολών από τις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων — προς κατάργηση τα Θρησκευτικά.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 666124/11/2010Ενδεχόμενη κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
ΥΑ 36799/Γ202/04/2012Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β′ τάξης του Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 36797/Γ202/04/2012Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α′ τάξης Γενικού Λυκείου.
ΥΑ 113714/Γ203/10/2011Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική τους εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου Θρησκευτικά.
ΥΑ Φ.12/819/104706/Γ113/09/2011Ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων.
ΥΑ 97911/Γ131/08/2011Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
ΥΑ 105954/Γ203/09/2009Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουργικής απόφασης που αφορά στην εισαγωγή της Ισπανικής Γλώσσας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου».
ΥΑ Φ.12/773/77094/Γ128/06/2006Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο.
ΥΑ 63447/Γ227/06/2005Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α′, Β′ και Γ′ του Ενιαίου Λυκείου.
ΥΑ 21072α/Γ228/02/2003Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Δημοτικού-Γυμνασίου.
Εγκ. 61723/Γ213/06/2002Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Ν. 156630/09/1985Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
27/05/2008Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρα 3, 16).