Θρησκεία και στρατός

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Αναφορά 488418/06/2013Άδειες προσωπικού ειρηνευτικών αποστολών (KFOR).
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.
Ερώτηση 533402/02/2012Είναι νόμιμη η αναφορά του θρησκεύματος σε Δελτίο Απογραφής της Διεύθυνσης Στρατολογίας;
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.
Ερώτηση 2263113/09/2011Στρατιωτικοί ιερείς.
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.
Ερώτηση 1816520/06/2011Περιορισμός των θρησκευτικών καθηκόντων στην 116 Πτέρυγα Μάχης.
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.
Ερώτηση 985910/05/2010Κατασκευή εκκλησίας στην 123 ΣΜ στην παραλία του Δήμου Γουβών.
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
ΚΥΑ Φ.429.1/153/158328 Σ.196229/12/2005Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων (άρθρο 1, σελ. 26324–26326).
Ν. 342113/12/2005Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις (άρθρο 10).
ΚΥΑ 26229/112313/12/2005Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομής για εκτέλεση στρατιωτικών έργων (σελ. 7724).
Ν.Δ. 9030/07/1973Περί του Θρησκευτικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ν.Δ. 17825/04/1969Περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μόνιμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
8720/08/2002Σχετικά με την αναγραφή θρησκεύματος στο έντυπο αίτησης υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1147805/06/2002Πόρισμα σχετικά με την καταχώριση προσωπικών δεδομένων στο Δελτίο Απογραφής Στρατεύσιμου.Συνήγορος του Πολίτη
127121/06/2001Άδεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΓΕΕΘΑ.Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα