Αποτέφρωση νεκρών

Η δημιουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών διέπεται από το Ν 3448/2006, το ΠΔ 31/2009 και την ΚΥΑ 20232/10-05-2010 η οποία ρυθμίζει θέματα τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων κέντρων.

Παρόλα αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια κέντρα εξαιτίας της διστακτικότητας των ΟΤΑ ή των προσκομμάτων που συναντούν όσοι ΟΤΑ αποφασίζουν να προχωρήσουν στη δημιουργία τέτοιων κέντρων.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Ερώτηση 308110/02/2016Σχετικά με την δημιουργία αποτεφρωτηρίου στην Πάτρα.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ερώτηση 231413/01/2016Σχετικά με την δημιουργία αποτεφρωτηρίου στη Σίνδο.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επίκαιρη ερώτηση 28709/12/2015Σχετικά με την υιοθέτηση και προώθηση της αποτέφρωσης των νεκρών από την Πολιτεία.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σελ. 4117–4119).
Αναφορά 124804/09/2014Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
Απάντηση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: —.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: —.
Αναφορά 73030/07/2014Σχετικά με την πρόθεση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να προχωρήσει στην ικανοποίηση του αιτήματος των δημάρχων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία εργοστασίων καύσης νεκρών.
Απάντηση Υπ. Επικράτειας: —.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: —.
Απάντηση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: —.
Επίκαιρη ερώτηση 45621/01/2014Σχετικά με την δημιουργία και τη λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών.
Απάντηση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: —.
Επίκαιρη ερώτηση 169609/07/2013Σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών στη χώρα μας.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: δεν συζητήθηκε (σελ. 14419–14420).
Επίκαιρη ερώτηση 149328/05/2013Σχετικά με την δημιουργία και την λειτουργία των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: δε συζητήθηκε (σελ. 12658).
Ερώτηση 362431/10/2012Στον αέρα η αποτέφρωση νεκρών μετά τη διεκδίκηση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας του χώρου που προοριζόταν για αποτεφρωτήριο στο Δήμο Ζωγράφου.
Απάντηση Υπ. Εθνικής Άμυνας.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών.
Απάντηση Δ. Ζωγράφου.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση 13042/11/2011Λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών του Δήμου Αθηναίων.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών.
Απάντηση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερομηνίαΤίτλος/Θέμα
Ν. 427731/07/2014Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κ.ά. διατάξεις (άρθρα 48 και 49).
ΚΥΑ 2023210/05/2010Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
ΠΔ 3112/03/2009Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών.
Ν. 344815/03/2006Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (άρθρο 35).
Π.Δ. 41014/11/1995Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
Ν. 141620/02/1984Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΚΥΑ Α5/121019/04/1978Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων.
Α.Ν. 58228/09/1968Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων.
Α.Ν. 98723/02/1946Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως Εκκλησιαστικών τινών Νόμων.
Ν. 220001/02/1940Περί Ιερών Ναών και Εφημερίων.
Ν. 514815/07/1931Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ της 17-12-1923 «περί ενοριακών ναών και εφημεριών» του νόμου 4567«περί κυρώσεως του από 14 Σεπτεμβρίου 1929 Ν.Δ. κ.λπ.», το νόμου 3225, του Ν.Δ. της 6 Νοεμβρίου 1926 «περί τροποποιήσεως του από 17 Δεκεμβρίου 1923 Ν.Δ. «περί ενοριακών ναών και εφημεριών», το νόμου 4606 «περί συστάσεως Ταμείου Ασφαλίσεως του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος» και περί τροποποιήσεως των νόμων 2508 και 4602».
ΒΔ 05-05-183428/03/1834Περί των νεκροταφείων και του ενταφιασμού των νεκρών.

Άλλα έγγραφα

Πρόταση για την αποτέφρωση των νεκρών.
ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
2006Απολογισμός Συνήγορου του Πολίτη.Συνήγορος του Πολίτη
07/12/2000ΕΕΔΑ
Γνωμ. 31610/05/1995Εκκλησιαστικά κοιμητήρια — Διοίκηση-διαχείρηση — Αρμοδιότητα ΟΤΑ — Εξαιρέσεις.Νομικό Συμβούλιο του Κράτους