«

»

Νέα εγκύκλιος για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά

Την Παρασκευή 20-9-13 εκδόθηκε η εγκύκλιος 133099/Γ2/19-09-2013 του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα της απαλλαγής από τα θρησκευτικά. Η νέα εγκύκλιος καταργεί τις τρεις προηγούμενες που ίσχυαν και αποσαφηνίζει τα προβληματικά σημεία που είχαμε επισημάνει επανειλημμένα στις επιστολές και τις αναφορές μας.

Σύμφωνα με αυτήν, οποιοσδήποτε μαθητής μπορεί να πάρει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, αρκεί να επικαλεστεί λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να αναφέρει το θρήσκευμά του.

Αναφέρεται ρητώς ότι «παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης» καθώς και ότι η υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι «ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης«. Το διαζευκτικό «ή» αποσαφηνίζει ότι δικαίωμα απαλλαγής δεν έχουν μόνο οι μαθητές που δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι μαθητές που είναι «αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι» (δηλαδή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή σε άλλο δόγμα του χριστιανισμού πλην του Ορθόδοξου) αλλά αφορά και τους Χριστιανούς Ορθόδοξους που δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα για λόγους συνείδησης, καθώς και τους άθεους, άθρησκους και κάθε άλλη πιθανή κατηγορία πολιτών ως προς τη θρησκευτική συνείδηση.

Σημεία που παραμένουν προβληματικά είναι το γεγονός ότι δεν διευκρινίζεται πώς θα απασχολούνται οι μαθητές με απαλλαγή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ένταξή τους σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, καθώς και το γεγονός ότι από του χρόνου η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 5 ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων, δημιουργώντας περιορισμούς που δεν θα πρέπει να τίθενται σε θέματα συνείδησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και σχόλια των αλλαγών, δείτε τη σελίδα μας σχετικά με το θέμα της απαλλαγής από τα θρησκευτικά.