«

»

Νέα βιβλία προστίθενται στην ελληνική έκδοση της Βίβλου για Σκεπτικιστές.

Νέα βιβλία συνεχίζουν να προστίθενται στην ελληνική έκδοση της Βίβλου για Σκεπτικιστές.

Ενημερώσεις:

08-06-2106:
Περίπου 90 ακόμα αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση της Βίβλου για Σκεπτικιστές, μπορείτε να τις απολαύσετε εδώ.

04-07-2106:
Προστέθηκαν η A επιστολή προς Κορινθίους και η Β επιστολή προς Κορινθίους.

12-07-2016
Προστέθηκαν οι Πράξεις των Αποστόλων.

19-07-2016
Προστέθηκε το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο.

27-07-2016
Προστέθηκε το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο.

Η δημιουργία της ελληνικής έκδοσης του Skeptic’s Annotated Bible είναι υπό εξέλιξη και όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να συνεισφέρει! Η μετάφραση των σχολίων δεν απαιτεί πολύ χρόνο για κάποιον/α που γνωρίζει Αγγλικά και στοιχειώδη Ελληνικά.
Ο συντονισμός και η συνεργασία γίνονται μέσα από την ομάδα εργασίας μεταφράσεων της Ένωσης Αθέων ή/και μια σχετική ομάδα στο facebook. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα εργασίας μέσω του φόρουμ «Αθεΐα» ή από την σχετική ιστοσελίδα της ΒγΣ.