«

»

Δράσεις για το θέμα της απαλλαγής από μάθημα των θρησκευτικών

Κατατέθηκε στις 9-4-2013 αναφορά στο Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών και τις αδιανόητες συμπεριφορές των εμπλεκόμενων διευθυντών καθώς και των προϊσταμένων τους, οι οποίοι κωλυσιεργούν επί ένα ολόκληρο διδακτικό έτος αφήνοντας τους μαθητές των δύο σχολείων στο έλεος της αυθαιρεσίας των εκπαιδευτικών τους.Η αναφορά πήρε Α.Π. Γραφείο Υπουργού 5056/9-4-13, Γραφείο Υφυπουργού 1308/9-4-13, και Γενικό Πρωτόκολλο 48430/9-4-13 (προς Γενική Διεύθυνση Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων).Υπουργείο Παιδείας, 9/4/2013
Η αναφορά συνοδευόταν από αίτημα για εφαρμογή του νόμου και άμεση χορήγηση απαλλαγής στους μαθητές που το αιτούνται, υπογεγραμμένο από 870 ανθρώπους. Δείτε το κείμενο της αναφοράς εδώ και το κείμενο του αιτήματος εδώ. Ζητήθηκε ακρόαση από τον υφυπουργό, ωστόσο η ημερομηνία έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές από το Υπουργείο Παιδείας.Το θέμα των προβλημάτων στην χορήγηση απαλλαγής από τα θρησκευτικά έχει τεθεί επανειλημμένα από την Ένωση Αθέων προς το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να υπάρξει ποτέ ουσιαστική ανταπόκριση ούτε προσπάθεια επίλυσης.Υπουργείο Παιδείας, Πρωτόκολο Υπουργού, 9/4/2013
Στις 29-4-2013 πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας, με αίτημα την άμεση χορήγηση απαλλαγής από τα θρησκευτικά σε όλους τους μαθητές που τη ζητούν. Δείτε το κείμενο με τα αιτήματα της διαμαρτυρίας εδώ και το βίντεο εδώ.Στις 10-5-2013 έγινε καταγγελία της άρνησης χορήγησης απαλλαγής από τα θρησκευτικά στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Δείτε το κείμενο της καταγγελίας εδώ.
Η καταγγελία πήρε Α.Π. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής 6271/10-5-13, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών 8490/10-5-13, Γενικός Εεπιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 937/10-5-13, Γραφείο Υπουργού Παιδείας 6206/10-5-13, Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας 1723/10-5-13, Γενικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Παιδείας 63185/10-5-13 (προς Γενική Διεύθυνση Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων).Η Ένωση Αθέων θα συνεχίσει να επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο έως ότου οι αρμόδιοι δώσουν μία ξεκάθαρη και οριστική λύση, με την έκδοση νέας σαφούς εγκυκλίου και την εξασφάλιση της επιβολής του νόμου σε όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες.