Θέματα θεολόγων και πολυθεσία κληρικών

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Ερώτηση 1018524/04/2013Προβλήματα του κλάδου των Θεολόγων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 988818/04/2013Στα αζήτητα οι αναπληρωτές καθηγητές θεολόγοι.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: —.
Ερώτηση 966515/04/2013Προβλήματα αναπληρωτών θεολόγων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: —.
Ερώτηση 457630/11/2012Πολλά τα κενά των καθηγητών Θεολογίας στα σχολεία της Κρήτης.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναφορά 112801/11/2012Υπάρχουν κενά σε θέσεις Θεολόγων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 343325/10/2012Προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 303816/10/2012 Σχετικά με προσλήψεις αναπληρωτών θεολόγων για την κάλυψη κενών θέσεων στα σχολεία.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναφορά 86015/10/2012Πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών Θεολόγων και επιμόρφωσή των εν ενεργεία Θεολόγων τόσο στους ΗΥ όσο και γενικά σε θέματα της ειδικότητάς τους.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 677515/03/2012Ήδη υπηρετούντες θρησκευτικοί λειτουργοί μπορούν να καταλαμβάνουν δεύτερη θέση στο δημόσιο ως εκπαιδευτικοί.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 677615/03/2012Αδικία σε βάρος των αδιόριστων καθηγητών θεολογίας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Ερώτηση 524001/02/2012Αποκατάσταση μισθολογίου ιεροδιδασκάλων.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Ερώτηση 1310315/03/2011Διορισμός καθηγητών Θεολογίας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Υ.Α. 141304/Δ212/11/2012Πρόσληψη 397 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2012–2013.
Εγκ. 2/78400/002214/11/2011Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α′) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του (σελ. 3–4).
Ν. 402427/10/2011Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015 (άρθρα 4, 32).
Ν. 380104/09/2009Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
(άρθρο 63 παρ. 3).
Ν. 320523/12/2003Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και σντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος κ.ά. συναφείς διατάξεις.
Υ.Α. 35557/Δ209/04/2003Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας επκαίδευσης (σελ. 6431–6436).
N. 253021/10/1997Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) — Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών κ.ά. διατάξεις (άρθρο 24 παρ. 3).
Ν. 219001/03/1994Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (άρθρο 14 παρ. 2).
Ν. 181005/10/1988Για τη συμπλήρωση και βελτίωση του Ν. 1505/1984 κ.ά. διατάξεις (άρθρο 11).
Ν. 140024/10/1983Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων (άρθρο 24).
Ν. 125628/05/1982Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο Δημόσιο Τομέα καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κ.ά. διατάξεις.

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
1030/851985Απόφαση Ολομέλειας Συμβουλίου της Επικρατείας.Συμβούλιο της Επικρατείας