Διαχείριση κοινωφελών ιδρυμάτων

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Γηροκομείο Αθηνών («Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών»)
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. 323/399410/07/2015Ζητήματα αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση Κληροδοτημάτων του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: —.
Ερώτηση 397609/07/2015Καταγγελίες για σκάνδαλο στη διαχείριση κληροδοτημάτων του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: —.
Απάντηση Υπ. Υγείας.
Ερώτηση 545912/12/2014Ανάγκη διάσωσης του Γηροκομείου Αθηνών και του Ασύλου Ανιάτων.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: —.
Ερώτηση 255915/09/2014Απουσία πολιτικής βούλησης σε ζητήματα του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Ερώτηση 49626/06/2014Απόδοση οφειλομένων στους υπαλλήλους του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. 823/683110/03/2014Απουσία πολιτικής βούλησης για την επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: —.
Επίκαιρη ερώτηση 17829/10/2013Γηροκομείο Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: κώλυμα (σελ. 1423).
Ερώτηση 290921/10/2013Γηροκομείο Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Υγείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: —.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: —.
Ερώτηση 1009323/04/2013Διάσωση του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Υγείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών.
Ερώτηση σε συνδυασμό με Α.Κ.Ε. 632/715413/02/2013Ζητήματα διαφάνειας στην διαχείριση του Γηροκομείου Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: —.
Ερώτηση 43926/07/2012Καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού και αδιαφανής διαχείριση του Γηροκομείου Αθηνών απο το ΔΣ του Ιδρύματος.
Απάντηση Υπ. Υγείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Ερώτηση 2150712/08/2011Απαράδεκτη απόμακρυνση ηλικιωμένων από το Γηροκομείο Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: αναρμόδιο.
Ερώτηση 2038325/07/2011Σοβαρά τα προβλήματα για τους εργαζομένους και τους ηλικιωμένους που περιθάλπονται στο Γηροκομείο Αθήνων.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ερώτηση 1770508/06/2011Γηροκομείο Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:—.
Ερώτηση 942519/01/2011Γηροκομείο Αθηνών, ένα ίδρυμα με μακροχρόνια προβλήματα.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ερώτηση 831824/12/2010Γηροκομείο Αθηνών.
Απάντηση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Απάντηση Υπ. Οικονομικών.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά»
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Αναφορά 478314/06/2013Αιτείται τη διασαφήνιση του νομικού καθεστώτος που διέεπει το Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ.Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Απάντηση Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: αναρμόδιο.
Αναφορά 476814/06/2013Αιτείται την υιοθέτηση προτάσεών της σχετικά με τη ρύθμιση του νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το Ιερό Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 1170311/06/2013Αλλαγή του υφιστάμενου νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ερώτηση 1149506/06/2013Άμεση πρωτοβουλία για την αλλαγή του υφιστάμενου νομικού και διοικητικού καθεστώτος που διέπει το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναφορά 393823/04/2013Αιτείται την επίλυση θέματος που αφορά το διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» στη Βέροια Ημαθίας.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αναφορά 528605/05/2011Αιτούνται να παραμείνει το Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» εκτός αντιπαραθέσεων και κάτω από τις φτερούγες της Εκκλησίας προκειμένου να συνεχίσει το έργο του.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού: αναρμόδιο.
Αναφορά 474404/04/2011Εκφράζει την αντίθεσή της στις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν θέματα διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 408111/03/2011Διαμαρτύρεται για τον νομικό και διοικητικό καθεστώς που διέπει το ίδρυμα «Παναγία Σουμελά».
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 379001/03/2011Αιτείται μία σειρά θεσμικών πρωτοβουλιών για την αλλαγή του νομικού και διοικητικού καθεστώτος του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Αναφορά 4022/07/2010Διαμαρτύρεται για το νομικό και διοικητικό καθεστώς του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά» και για την καθυστέρηση αποδοχής της υπ' αριθμ. 52/2009 γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Απάντηση Υπ. Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Άλλα ιδρύματα
ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος
Ερώτηση 321616/02/2016Κινδυνεύει η λειτουργία του Γηροκομείου Σύρου λόγω κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού.
Προς Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Προς Υπ. Οικονομικών.
Ερώτηση 325802/10/2014Επικείμενη διακοπή λειτουργίας του γηροκομείου Τρίπολης.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .
Απάντηση Υπ. Οικονομικών: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εσωτερικών: αναρμόδιο.
Αναφορά 506628/06/2013Ανάγκη λειτουργίας του «Θεοκλήτειου Κοινωφελούς Ιδρύματος «Δωρεά Θεοκλήτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας» με έδρα το Μεσολόγγι.
Απάντηση
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Απάντηση Υπ. Υγείας.
Ερώτηση 950511/04/2013Λειτουργία του νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Υγείας: —.
Επίκαιρη ερώτηση 127608/04/2013Αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του Νοσοκομείου Αίγινας «Ο Άγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμα (σελ. 10697).
Επίκαιρη ερώτηση 121726/03/2013Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης.
Απάντηση Υπ. Υγείας: κύλωμα (σελ. 9779).
Επίκαιρη ερώτηση 119312/03/2013Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπίας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης.
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμα (σελ. 9493).
Επίκαιρη ερώτηση 69804/12/2012Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Αγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμα (σελ. 5246).
Επίκαιρη ερώτηση 53830/10/2012Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμα (σελ. 3949).
Επίκαιρη ερώτηση 41409/10/2012Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμα (σελ. 2575).
Επίκαιρη ερώτηση 31925/09/2012Αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο Άγιος Διονύσιος».
Απάντηση Υπ. Υγείας: κώλυμμα (σελ. 2227).
Ερώτηση 722228/03/2012Από τον Σεπτέμβρη του 2011 οφείλει τροφεία ο ΟΓΑ στο γηροκομείο της Μητρόπολης Ιωαννίνων / Άμεση υπογραφή της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: —.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: —.
Ερώτηση 173917/09/2012Γηροκομείο Ικαρίας.
Απάντηση Υπ. Υγείας: αναρμόδιο.
Απάντηση Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Αναφορά 618306/06/2011Δυσαρέσκειά για την αναστολή λειτουργίας του γηροκομείου Ικαρίας και τις αιφνίδιες απολύσεις εργαζομένων σε αυτό.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αναφορά 583123/05/2011Να μην κλείσει το Γηροκομείο Ικαρίας και να μην απολυθεί κανένας από τους εργαζόμενους.
Απάντηση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Απάντηση Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Νόμοι/ΠΔ/ΥΑ/Εγκύκλιοι

ΑριθμόςΗμερ.Τίτλος/Θέμα
Ν. 234311/10/1995Αναδιοργάνωση υπηρεσιών κ.ά. διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
N. 59027/05/1977Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Β.Δ. 192418/10/1966Περί συστάσεως ως ΝΠΔΔ του εν Καστανιά του Ν. Ημαθίας υφιστάμενου μη ενοριακού Ναού της «Παναγίας Σουμελά» και καθορισμός των αφορόντων εις τα της διοικήσεως διαθέσεως πόρων αυτού.
A.N. 203919/10/1939Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

Άλλα έγγραφα

ΑριθμόςΗμερ.ΤίτλοςΣυντάκτης
Γνωμ. 5211/02/2009Περί του διοικητικού καθεστώτος της «Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά» υπό την ισχύ του Ν. 590/1977.Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους
Κανονιστική Διάταξη 4720/02/19739Περί της διοικήσεως λειτουργίας και διαχειρίσεως του (Πανελληνίου) Ιερού Ιδρύματος «Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά».Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Ελλάδας