«

»

Θρήσκευμα σε αίτηση εργασίας της Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ (1)

Κατόπιν διαπίστωσης μέλους μας ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ σε online αίτηση εργασίας ζητά από υποψήφιους εργαζόμενους να δηλώσουν το θρήσκευμα των ιδίων και των συζύγων τους, η Ένωση Άθεων έστειλε τις ακόλουθες επιστολές στο Υπουργείο Εργασίας (η ίδια επιστολή στάλθηκε και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εμφάνιση

Εμφάνιση

Επισημαίνουμε εδώ ότι η διάκριση στην εργασία με βάση το θρήσκευμα παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου 3304/2005 περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, ενώ η συλλογή και καταγραφή του θρησκεύματος παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ενημέρωση 13-7-2012: διαβάστε εδώ την απάντηση του ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Ενημέρωση 19-7-2012: διαβάστε εδώ την απάντηση της Εν.Α. στο ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας