«

»

Θρήσκευμα σε αίτηση εργασίας της Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ (3)

Στάλθηκε σήμερα η εξής απάντηση από την Ένωση Άθεων προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας (προηγούμενες σχετικές αναρτήσεις εδώ  και εδώ).

Εμφάνιση