«

»

Θεολόγοι κατά της νέας εγκυκλίου για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά

Πληροφορούμαστε από τα ΜΜΕ ότι ομάδα θεολόγων με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας ζήτησε την απόσυρση της εγκυκλίου αρ.133099/Γ2/19-09-2013 η οποία ρυθμίζει το ζήτημα της απαλλαγής από τα θρησκευτικά.

Για άλλη μια φορά οι επαγγελματίες καθηγητές θεολόγοι προσπαθούν με φανερή και ακραία μεροληψία να πείσουν, επικαλούμενοι μόνον όσα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους ως επαγγελματικού κλάδου και όχι τα συμφέροντα των μαθητών. Αποσιωπούν δε επιμελώς όλες τις σχετικές γνωμοδοτήσεις αρμόδιων φορέων όπως είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Συνήγορος του Πολίτη, τις παρεμβάσεις βουλευτών μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς και τις τεκμηριωμένες αναφορές οργανώσεων όπως η Ένωση Αθέων, που οδήγησαν ακριβώς σ′ αυτή την τελευταία εγκύκλιο.

Η Ένωση Αθέων έστειλε στον Υπουργό Παιδείας επιστολή με αναλυτική τεκμηρίωση του σκεπτικού της (Α.Π. Υπουργού 11842/8-10-13, Α.Π. Υφυπουργού 3706/8-10-13), όπου εκφράζει την πεποίθηση ότι η εγκύκλιος θα διατηρηθεί ως έχει, τουλάχιστον ως προς το θέμα της χορήγησης απαλλαγής σε κάθε πολίτη που επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις καθώς και όλους τους βουλευτές να στηρίξουν τη θέση μας ώστε να αποφευχθεί η ανάκληση της εγκυκλίου.

Σχετικές Γνωμοδοτήσεις ΑΠΔΠΧ και ΣτΠ:

77Α 25/06/2002 Απόφαση σχετικά με την αναγραφή θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών και την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τελευταία παράγραφος, αριθμός 2 της σύστασης).

ΑΠΔΠΧ Θεματική ενότητα: Παιδεία (τρεις πρώτες παράγραφοι).

Απόφαση 134/31-10-2001 ΑΠΔΠΧ (τελευταία παράγραφος).

14/11/08 Επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συνήγορος του Πολίτη(πρώτη και δεύτερη παράγραφος ιστορικού, και προτελευταία παράγραφος)