«

»

Η Βίβλος για σκεπτικιστές (Ελληνική μετάφραση).

Η Ένωση Aθέων μετά από αρκετό καιρό προσπαθειών παρουσιάζει on-line την Ελληνική μετάφραση της Skeptics Annotated Bible.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, αλλά μπορείτε να διαβάσετε αρκετά από τα βιβλία που είναι ήδη έτοιμα.
Εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε στη μετάφραση ώστε να ολοκληρωθεί γρηγορότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εργασίας στο forum.atheia.gr
Σε γενικές γραμμές, ψάχνουμε άτομα που οπωσδήποτε γνωρίζουν άριστα Αγγλικά, ενώ είναι επιθυμητή και κάποια γνώση Αρχαίων Ελληνικών και γλώσσας προγραμματισμού HTML.