«

»

Ερωτηματολόγιο για το διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας

Η μεγάλη βελτίωση που θα επιφέρει ο διαχωρισμός Κράτους Εκκλησίας στη δημόσια οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα και εν όψει της αναθεωρητικής Βουλής που αναμένεται οι αλλαγές που αφορούν το Σύνταγμα είναι περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ.

Προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των πολιτικών κομμάτων όσον αφορά τον διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας αλλά και να συμβάλλει στην προετοιμασία του εδάφους δίνοντας με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο μια συνολική επισκόπηση των αναγκαίων αλλαγών, η Ένωση Άθεων ετοίμασε ένα Ερωτηματολόγιο για το διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους.

Το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα.
Οι απαντήσεις (καθώς και η απουσία τους) θα δημοσιοποιηθούν.