«

»

Επιστολή σε ΑΠΔΠΧ για αρχεία ευαίσθητων δεδομένων

Η Ένωση Άθεων, σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των επιστολών που είχαμε στείλει στα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Αμύνης, στις οποίες δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, καθώς και της παρέμβασής της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση της πολιτικής περί προσωπικών δεδομένων, κατέθεσε την ακόλουθη επιστολή προς την ΑΠΔΠΧ, η οποία έλαβε Α.Π. Γ / ΕΙΣ / 1019 / 8-2-2011.

Δείτε το κείμενο της επιστολής

Εμφάνιση