«

»

Επιστολή προς ΥπΠΔΒΜΘ περί απαλλαγής από θρησκευτικά

Η Ένωση Άθεων κατέθεσε στις 9-11-10 επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, όπου εκθέτει την τρέχουσα κατάσταση και ζητά να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο που επικρατεί στο θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών.

Οι αντιφατικές εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να μην γνωρίζουν πλέον ποια είναι τα δικαιώματά τους. Με την σύγχυση που επικρατεί παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μαθητών, οι οποίοι εξαναγκάζονται σε αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Παραβιάζεται επίσης το άρθρο 13 του Συντάγματος περί ελευθερίας θρησκευτικής συνειδήσεως, όπως επισημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τις ταυτότητες που ορίζει ρητά ότι ο πολίτης «δεν υποχρεούται να αποκαλύψει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις σε δημόσιο έγγραφο».

Για όλους αυτούς τους λόγους η Ένωση Άθεων ζητά να εκδοθεί νέα εγκύκλιος προς όλους τους αρμόδιους φορείς που να διευκρινίζει ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τα θρησκευτικά και ποια είναι η σωστή διαδικασία, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο στη σχετική ανάρτηση στο φόρουμ Αθεΐα, όπου μπορείτε να σχολιάσετε.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το δικαίωμα απαλλαγής από τα θρησκευτικά και τη σωστή διαδικασία στη σχετική σελίδα μας.

Κάντε κλικ παρακάτω για να διαβάσετε την επιστολή της Ένωσης Άθεων προς την Υπουργό Παιδείας.

Εμφάνιση