«

»

Επιστολή για την κατάργηση των άρθρων βλασφημίας.

Η Διεθνής Ουμανιστική και Ηθική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ουμανιστική Ομοσπονδία απέστειλλαν στην νέα Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιστολή για την κατάργηση των άρθρων βλασφημίας.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ:

Η εκστρατεία για τον τερματισμό των Ελληνικών νόμων περί βλασφημίας συνεχίζεται
16 Ιανουαρίου του 2017

Η εκστρατεία για την κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας στην Ελλάδα συνεχίζει το 2017. Μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη είναι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η κυρία Μαρία Γιαννακάκη.
Η M. Γιαννακάκη μίλησε στη Γενική Συνέλευση της EHF του 2015 όπου και με σαφήνεια υποστήριξε την έκκληση του οργανισμού για την κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας στη χώρα. Από τότε, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων κάλεσε επίσης την Ελλάδα να καταργήσει τα δύο άρθρα του ποινικού κώδικα, και συγκεκριμένα τα άρθρα 198 και 199.
Συνεπώς, τόσο η Ευρωπαϊκή Ουμανιστική Ομοσπονδία, καθώς και η Διεθνής Ουμανιστική και Ηθική Ένωση παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτές και εξέδωσαν την παρακάτω επιστολή προς την κα Γιαννακάκη για ενθάρρυνση και υποστήριξή της στην προσπάθειά της.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο blogger Φίλιππος Λουίζος (γνωστός και ως «Γέροντας Παστίτσιος»), ο οποίος τον Ιανουάριο του 2014 καταδικάστηκε πρωτοβάθμια σε ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με αναστολή για την παραβίαση του άρθρου 199 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα, θα έχει την εκδίκασης της έφεσής του στις 2 Μαρτίου 2017. Θα ήταν υψίστης σημασίας να καταργηθούν τα άρθρα περί βλασφημίας πριν από την ημερομηνία αυτή, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να επωφεληθεί ο Γέροντας Παστίτσιος από αυτόν τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής νομοθεσίας.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερα!

Διαβάστε την επιστολή εδώ.

Διεθνής Ουμανιστική και Ηθική Ένωση, Ευρωπαϊκή Ουμανιστική Ομοσπονδία

Κυρία Μαρία Γιαννακάκη
Γενική Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Θέμα: Κατάργηση των άρθρων περί βλασφημίας από τον ελληνικό ποινικό κώδικα
6 Ιανουαρίου 2017

Αγαπητή Κυρία Γενική Γραμματέα

Οι οργανώσεις μας σας συγχαίρουν για τον πρόσφατο διορισμό σας ως Γενικής Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σας αποστέλλουμε τις θερμές ευχές μας για το 2017.
Ενθυμούμαστε με ιδιαίτερη εκτίμηση το ρόλο σας ως συντονίστριας στο Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαΐου 2015, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και με θέμα «Σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας και νόμοι περί βλασφημίας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη». Εκεί υποστηρίξατε με κατηγορηματικό τρόπο την κατάργηση των άρθρων 198 και 199 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, τα οποία προβλέπουν την ποινικοποίηση της βλασφημίας.
Όπως γνωρίζετε οι οργανώσεις μας έχουν έκτοτε ξεκινήσει μία διεθνή εκστρατεία η οποία στοχεύει στην κατάργηση παρόμοιων διατάξεων από τις νομοθεσίες διαφόρων κρατών του κόσμου. Μας ευχαρίστησε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (CERD) περιέλαβε στις καταληκτικές παρατηρήσεις της για την Ελλάδα τα ακόλουθα:

Νομοθεσία περί βλασφημίας
18. Η Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη νομικών διατάξεων περί βλασφημίας και τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που εισαγάγει διακρίσεις, κάτι που απαγορεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης (άρθρο. 5 (d) (vii)).
19. Η Επιτροπή συνιστά το Συμβαλλόμενο Κράτος να καταργήσει τα άρθρα 198 και 199 περί βλασφημίας από τον Ποινικό Κώδικα.

Το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ είχε λάβει υπόψη του τη δημόσια σχετική δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης, μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου σας έναν μήνα νωρίτερα, ότι θα μεριμνήσει για την κατάργηση των σχετικών διατάξεων:

«Παράλληλα με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ρητορικής του μίσους, η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την πλήρη κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων γνωστοποιεί πως η αποποινικοποίηση του εγκλήματος της βλασφημίας έχει τεθεί υπό την κρίση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα. Τη θέση αυτή θα εκφράσει προσεχώς και κατά την εξέταση της χώρας μας από την Επιτροπή των ΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (3-4 Αυγούστου στη Γενεύη). Κατά το Ποινικό Δίκαιο η ποινή προϋποθέτει την τέλεση πράξης. Ο προσδιορισμός της τελευταίας χωρεί με στάθμιση των εμπειρικών – αποδείξιμων αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, στην περίπτωση της βλασφημίας λείπει οποιαδήποτε αποδείξιμη ενώπιον δικαστηρίου βλαπτική συνέπεια της πράξης. Επομένως, η έννοια του εγκλήματος δεν διακρίνεται.»

Όπως θα θυμάστε, το αποκορύφωμα του συνεδρίου του Μαΐου 2015 ήταν η παρουσίαση του Φίλιππου Λουίζου («Γέροντα Παστίτσιου») με θέμα «Πώς βίωσα τους νόμους κατά της βλασφημίας στην Ελλάδα». Ο Φίλιππος Λουίζος καταδικάστηκε πρωτοβάθμια σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή, για την παραβίαση του άρθρου 199 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα περί βλασφημίας. Η έφεσή του εκδικάζεται στις 2 Μαρτίου 2017 από το Η’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Σε συνέπεια τόσο με την πρόσφατη θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης όσο και με τη σύσταση του CERD του ΟΗΕ, σας προτρέπουμε να μεριμνήσετε για την κατάργηση των δύο νομικών διατάξεων που αφορούν την ποινικοποίηση της βλασφημίας, πριν από την διεξαγωγή της δίκης, η οποία, αν λάβει χώρα, θα συνιστά άλλη μία παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, της θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Andrew Copson, Πρόεδρος Πρόεδρος Διεθνούς Ουμανιστικής και Ηθικής Ένωσης
Pierre Galand, Πρόεδρος Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας