«

»

Εκλογές για Γραμματεία Ένωσης Άθεων 7-10-2012

Εκλογές για Γραμματεία της Ένωσης Άθεων

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέας Γραμματείας της Ένωσης Άθεων. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης.

Το χρονοδιάγραμμα της εκλογικής διαδικασίας έχει ως εξής:

Από σήμερα Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. Η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης (contact@atheia.gr) είτε με συμβατικό ταχυδρομείο (παρακαλούμε όχι συστημένα) στη διεύθυνση Ένωση Άθεων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα (θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου). Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δώσει πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 θα δημοσιοποιηθούν τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες και θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστολικής ψηφοφορίας (λεπτομέρειες στο τέλος της ανακοίνωσης). Στο αποτέλεσμα των εκλογών θα υπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα της Ένωσης (παρακαλούμε όχι συστημένα) μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012.

Ενημέρωση: όπως αναφέρεται σε νέα ανακοίνωση, η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 . Το ψηφοδέλτιο θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα θα τροποποιηθεί σε περίπτωση που στο αναμεταξύ εγκριθεί η αίτησή μας για ίδρυση σωματείου, στην οποία περίπτωση θα διεξαχθούν κατευθείαν εκλογές για τη Γραμματεία του νέου σωματείου, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

Διαδικασία επιστολικής ψήφου

Κάθε μέλος της Ένωσης Άθεων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας. Το μέλος μπορεί να ζητήσει να του σταλούν σε διεύθυνση που θα ορίσει ψηφοδέλτιο και φάκελος ή, εναλλακτικά, να κατεβάσει το ψηφοδέλτιο από την ιστοσελίδα μας (θα ενημερωθείτε μόλις αναρτηθεί) να του σταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο και να το εκτυπώσει ασπρόμαυρο σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4.

Το ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο μπορεί να έχει έως πέντε (5) σταυρούς. Η προτίμηση πρέπει να δηλώνεται μόνο με σταυρό και όχι με άλλο σημάδι (τικ, αστέρι, παύλα ή οτιδήποτε άλλο). Το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε λευκό φάκελο ύψους 11 εκ. και πλάτους 16 εκ. Ο ψηφοφόρος κλείνει σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο μαζί με μια δήλωση, στην οποία θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και θα δηλώνει ότι ως μέλος της Ένωσης Άθεων επιλέγει να ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο.

Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός φάκελος κλείνονται από αυτόν που ψηφίζει, ο οποίος αναγράφει στον εξωτερικό φάκελο τα στοιχεία του, καθώς και την ένδειξη «επιστολική ψήφος» σε εμφανές σημείο. Ο φάκελος αποστέλλεται (παρακαλούμε όχι συστημένος) στη διεύθυνση Ένωση Άθεων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα.

Στις εκλογές θα συνυπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις ψήφους τους το συντομότερο δυνατόν.

Για κάθε διευκρινιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ένωσης Άθεων.