Κατάργηση καταγραφής του θρησκεύματος


Το θρήσκευμα εξακολουθεί να καταγράφεται σε πολλά κρατικά αρχεία. Ληξιαρχεία, μητρώα αρρένων και στρατός είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Η τήρηση αυτών των αρχείων είναι παράνομη και καταχρηστική. Η καταγραφή του θρησκεύματος σε αρχεία δεν είναι αναγκαία για την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων. Σε περιπτώσεις όπου το κράτος προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα σε μέλη μιας θρησκείας, αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι υπόθεση συνείδησης και ως τέτοια δεν μπορεί να συνάγεται από καταχωρήσεις σε αρχεία.

Συμμετοχή στη διαβούλευση της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα

 

Εν όψει της αναθεώρησης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για τα προσωπικά δεδομένα και της δημόσιας διαβούλευσης που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα αυτό, η Ένωση Άθεων απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνοντας τα προβλήματα στην εφαρμογή της Οδηγίας και υποβάλλοντας προτάσεις για τη βελτίωσή της και για την καλύτερη εφαρμογή της.

Επιγραμματικά οι προτάσεις αυτές είναι:

 1. Για τη βελτίωση της Οδηγίας περί προσωπικών δεδομένων:
  1. Κατάργηση της καταγραφής του θρησκεύματος σε όλα τα κρατικά αρχεία και έγγραφα
  2. Απαγόρευση της καταγραφής του θρησκεύματος ανηλίκων
 2. Για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας περί προσωπικών δεδομένων:
  1. Σύσταση της ΕΕ προς όλα τα Κράτη Μέλη για συμμόρφωση με την Οδηγία
  2. Υποχρεωτική οργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας προς τους φορείς που ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα και προς τους πολίτες
  3. Υποχρεωτικά ενημερωτικά σεμινάρια για τους υπαλλήλους φορέων που ασχολούνται με προσωπικά δεδομένα.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Εμφάνιση

Εμφάνιση

 

Επιστολές προς Υπουργεία – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις επικείμενης αναθεώρησης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ η Ένωση Άθεων κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις παρακάτω επιστολές, με κοινοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τα τηρούμενα αρχεία που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων.

 

Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας
Γραφείο Υπουργού Α.Π. 12831/24-12-2010

Εμφάνιση

 

Επιστολή προς Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού Α.Π. 10494/24-12-2010

Εμφάνιση

 

Επιστολή προς Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ-κοινού Αθηνών Α.Π. 55807/24-12-2010

Εμφάνιση

 

Επιστολή προς Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Α.Π. Γ / ΕΙΣ / 7783 / 28-12-2010

Εμφάνιση

Αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο

Η Ένωση Άθεων κατέθεσε στις 16-7-2010 αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη και ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος στα απολυτήρια. Το πλήρες κείμενο των επιστολών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Η Αρχή έχει ήδη εκδώσει στο παρελθόν απόφαση για το θέμα αυτό, την 77Α / 2002. Σχετική με το θέμα είναι και η απόφαση της Αρχής για τις ταυτότητες, 510 / 17 / 2000.

Οι πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον (μαθητές με απολυτήριο όπου αναγράφεται το θρήσκευμα, αν είναι ενήλικοι, ή γονείς μαθητών, αν είναι ανήλικοι) μπορούν να υποβάλλουν απευθείας καταγγελία στην Αρχή και αναφορά στο Συνήγορο. Όσο περισσότερες καταγγελίες γίνουν, τόσο εντονότερη πίεση μπορεί να ασκήσει η Αρχή και ο Συνήγορος. Οι γνωμοδοτήσεις του Συνήγορου έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ οι αποφάσεις της Αρχής πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δεν συμμορφώνεται με την απόφαση της Αρχής μπορεί να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πρόσωπα με έννομο συμφέρον.