«

»

Διαδικτυακά σεμινάρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει παγκόσμια διαδικτυακά σεμινάρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Το πρώτο που αφορά το Δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης ξεκινά σήμερα, γίνεται στην Αγγλική γλώσσα και η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Περισσότερες πληροφορίες στους σχετικούς συνδέσμους.