«

»

Δεύτερη επιστολή προς ΥπΠΔΒΜΘ περί απαλλαγής από θρησκευτικά

Στις 2-9-2011 κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιστολή μας όπου υπενθυμίζεται η προηγούμενη σχετική και ακόμη αναπάντητη επιστολή μας και τίθεται νέο ερώτημα, περί της χρονικής στιγμής υποβολής της αίτησης για απαλλαγή, ενώ παράλληλα κοινοποιείται στο Υπουργείο η σχετική αναφορά μας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Εμφάνιση