«

»

Δεύτερη αναφορά σε ΣτΠ σχετικά με απαλλαγή από θρησκευτικά

Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ στις επιστολές μας περί απαλλαγής από τα θρησκευτικά την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ, στις 23-1-2012 στάλθηκε ταχυδρομικά στο Συνήγορο του Πολίτη η παρακάτω αναφορά.

Εμφάνιση