«

»

Δελτίο τύπου: Νέα άρνηση απαλλαγής από θρησκευτικά

Μετά την περίπτωση του μαθητή του 17ου Λυκείου Παγκρατίου που ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα με αφορμή το σχετικό ερώτημα Βουλευτών, αναφέρθηκε και άλλη περίπτωση άρνησης χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, αυτή τη φορά στο 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών. Παρά τα διαβήματα των γονέων προς την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προς τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, μεταξύ άλλων και προς το γραφείο του Υπουργού, αλλά και σε ανεξάρτητες αρχές όπως είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί ακόμη. Ο διευθυντής του σχολείου αιτιολογεί την άρνηση με το γεγονός ότι ο μαθητής είναι καταγεγραμμένος στο ατομικό του δελτίο ως Χριστιανός Ορθόδοξος και σημειώνει απουσίες στον μαθητή επειδή δεν συμμετέχει στο μάθημα των θρησκευτικών, παρά το γεγονός ότι οι γονείς έχουν καταθέσει γραπτή δήλωση για απαλλαγή, διατυπωμένη όπως ακριβώς ορίζει η σχετική εγκύκλιος. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολύ περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις που δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι αντιφάσεις των εγκυκλίων που υποτίθεται ότι ρυθμίζουν το θέμα της απαλλαγής, τις οποίες έχουμε επισημάνει επανειλημμένα με έγγραφά μας προς το Υπουργείο Παιδείας και τον Συνήγορο του Πολίτη, αφήνουν περιθώριο στους διευθυντές των σχολείων να αυθαιρετούν και να αποθαρρύνουν τους πολίτες από την άσκηση του δικαιώματός τους ή ακόμη και να αρνούνται ευθέως να το ικανοποιήσουν, όπως στις παραπάνω περιπτώσεις. Η κωλυσιεργία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο στρουθοκαμηλισμός όλων των αρμοδίων, που απαντούν με παραπομπές και υπεκφυγές αντί να δώσουν λύση τροποποιώντας τη νομοθεσία κατάλληλα και εκδίδοντας σαφείς οδηγίες προς τις σχολικές μονάδες, διαιωνίζει το πρόβλημα.

Ζητάμε:

Να χορηγηθεί άμεσα απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών σε όλους τους μαθητές που την επιθυμούν και να σβηστούν όλες οι απουσίες που σημειώθηκαν καταχρηστικά.
Να εκδοθεί άμεσα μία ενιαία εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων η οποία θα καταργεί όλες τις προηγούμενες σχετικές, με την οδηγία να χορηγούν απαλλαγή σε όλους όσους υποβάλλουν σχετικό αίτημα, χωρίς να ελέγχουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο θέμα της ελευθερίας θρησκευτικής έκφρασης, ώστε να γίνει σαφές σε όλα τα επίπεδα ότι δικαίωμα στην απαλλαγή από τα θρησκευτικά έχουν όλοι οι πολίτες και όχι μόνον όσοι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.
Να πάψει η χρήση των εκφράσεων «αλλόθρησκοι» και «ετερόδοξοι», οι οποίες θεωρούν δεδομένη την ταύτιση της ιδιότητας του Έλληνα με εκείνην του Χριστιανού Ορθόδοξου και δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών.

Η θρησκευτική συνείδηση δεν είναι παγιωμένη ούτε ελέγχεται μέσα από καταναγκασμό. Η συμμετοχή και η αποχή από ένα ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών οφείλει να είναι ελεύθερη επιλογή βασισμένη στη δήλωση των πολιτών και όχι σε κάποια γραφειοκρατική καταχώρηση.