«

»

Δελτίο τύπου: Κόστος μεταφοράς «Αγίου Φωτός»

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η συνήθεια να μεταφέρεται αεροπορικώς από την Ιερουσαλήμ, με τιμές αρχηγού κράτους και με κρατικά έξοδα, το λεγόμενο «Άγιο Φως» που χρησιμοποιείται στην χριστιανική λειτουργία της Ανάστασης (η οποία παρεμπιπτόντως παλαιότερα τελείτο χωρίς αυτήν την μεταφορά, και σήμερα ακόμη τελείται ερήμην της σε περιοχές όπου δεν είναι εφικτό να παραδοθεί εγκαίρως το «Άγιο Φως» της Ιερουσαλήμ).

Είναι καταφανώς άδικο να επιβαρύνονται όλοι οι πολίτες με το υπέρογκο αυτό έξοδο που αφορά μόνο τους χριστιανούς, πολύ περισσότερο δε υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και δεδομένης της δεινής κατάστασης της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, με την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική και θα αποφευχθεί αυτή η οικονομική επιβάρυνση.

Το παραπάνω δελτίο στάλθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και στα ΜΜΕ.