«

»

Δελτίο τύπου: Θολό τοπίο στην απαλλαγή από τα θρησκευτικά

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας με το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ για το ζήτημα των ασαφειών που αφορούν την απαλλαγή από τα θρησκευτικά και της σχετικής μας αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, λάβαμε πρόσφατα μια απάντηση του Υπουργείου την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Βασικά σημεία της απάντησης είναι τα εξής:
1. Δηλώνει ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρθρο 13, §10, οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγή, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα αν οι Ορθόδοξοι μαθητές δικαιούνται απαλλαγή.

2. Δηλώνει ότι σύμφωνα με την Α.Π. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ στην αίτηση για απαλλαγή αρκεί να αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής, επομένως στην πράξη όλοι οι μαθητές μπορούν να πάρουν απαλλαγή.

3. Δηλώνει ότι ο τρόπος απασχόλησης των μαθητών με απαλλαγή ορίζεται από το συμβούλιο διδασκόντων. Αυτό ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με την εγκύκλιο ΥπΕΠΘ Φ12/977/109744/Γ1/26-8-2008 που δηλώνει ότι παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

4. Αφήνει αναπάντητο το ερώτημά μας σχετικά με την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για απαλλαγή από τα θρησκευτικά.

Θεωρώντας ότι η απάντηση αυτή αφήνει πολλά θέματα ακάλυπτα και είναι ελάχιστα ικανοποιητική, υποβάλλαμε πρόσφατα και δεύτερη αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη για το ίδιο θέμα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.