«

»

Δελτίο τύπου: Εκ νέου αίτημα για κατάργηση των νόμων βλασφημίας.

Από: Ένωση Αθέων
Προς: ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Διεθνή Αμνηστεία, Ελληνικό τμήμα
Ευρωπαϊκή Ουμανιστική Ομοσπονδία
Διεθνή Αθεϊστική Συμμαχία
Οργανισμό Index on Censorship
Συνασπισμό ενάντια στους νόμους βλασφημίας παγκοσμίως

H Ένωση Αθέων κατέθεσε εκ νέου αίτημα για την κατάργηση των αναχρονιστικών άρθρων:

Άρθρο: 198 – Κακόβουλη βλασφημία
Άρθρο: 199 – Καθύβριση θρησκευμάτων

στην πρόσφατη, όπως και στην προηγούμενη, διαβούλευση για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, βλέποντας ότι για ακόμα μία φορά αφήνονται στο απυρόβλητο.
Τα άρθρα αυτά έχουν γίνει αφορμή για την σύλληψη ή/και δικαστική δίωξη, ακόμα και καταδίκη, πολιτών, καλλιτεχνών και θεατρικών συντελεστών, κωμικών, bloggers, ακόμα και λεξικογράφων σε πολυάριθμες περιπτώσεις στη χώρα μας (Φίλιππος Λοίζος-Γέρων Παστίτσιος, Corpus Cristi, Καβαλλιεράτος, Gerhard Haderer-»Η ζωή του Χριστού», Outlook, M.Scorcese-Τελευταίος Πειρασμός, slang.gr κ.α.).
Τα άρθρα αυτά αντί να προστατεύουν την κοινωνική ειρήνη, τελικά την διαταράσσουν σφόδρα καθώς νομιμοποιούν την βία του όχλου και προσβάλλουν ευθέως το ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας της Γνώμης και Έκφρασης. Το πρόσφατο παράδειγμα της καταδίκης του Φίλιππου Λοΐζου δείχνει ότι γίνονται ακόμα και εργαλείο για να προστατεύονται θρησκευτικοί παράγοντες από την νόμιμη και απαραίτητη κριτική για αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται καθημερινά, όπως η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η εκμετάλλευση της ευπιστίας των πολιτών.
Να σημειωθεί τέλος ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, η βλασφημία τιμωρείται σε ελάχιστες χώρες στον κόσμο, και από τις Ευρωπαϊκές χώρες πλέον μόνο στην Ελλάδα, την Ρουμανία, και την Ιρλανδία. Η βλασφημία είναι ένα έγκλημα χωρίς θύμα, και βλάσφημη από μόνη της για το υπέρτατο ον, αν υπήρχε: αλίμονο αν το υποτιθέμενο υπέρτατο ον χρειάζεται τη νομοθεσία του (Ελληνικού) Κράτους για να προστατευθεί.

translation into English

From: Atheist Union of Greece
To: Media
CC:
Hellenic League for Human Rights
Hellenic Republic National Commission for Human Rights
Amnesty International Hellenic office
European Humanist Federation
Atheist Alliance International
Index on Censorship organization
International Coalition Against Blasphemy Laws

The Atheist Union of Greece submitted a new call to amend the Criminal Code by abolishing the outdated articles:

Article: 198 – Malicious blasphemy
Article: 199 – Insulting religions

to the recent, as did in the previous, open government consultation, as they are kept undisturbed.
These articles have become the basis for the arrest, prosecution, and/or condemnation of citizens, artists, actors, comedians, bloggers, and even lexicographers, in numerous cases in our country (Philip Loizos – «Elder Pastitsios», Corpus Cristi, Kavallieratos, Gerhard Haderer- «Life of Christ», Outlook, M.Scorcese – «The Last Temptation», slang.gr, etc.).
These articles, instead of protecting social peace, ultimately intensely disrupt it, legitimizing mob violence, and directly attacking the human right to freedom of Opinion and Expression. The recent conviction of Philip Loizos is an example that illustrates that these charges have become a mechanism by which religious elements are protected from legitimate and necessary criticism regarding daily unlawful practices, such as disseminating false information and exploitation of citizens” gullibility.
It should also be noted that, from what we currently know, blasphemy is a punishable offence in only a few countries in the world, and within Europe, is unlawful only in Greece, Romania and Ireland.
Blasphemy is a victimless crime, and really blasphemous only to the supreme being, if there was such a thing: woe to the alleged supreme being if it needs the intervention of (Greek) State to protect it.