«

»

Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Γενική Συνέλευση και Εκλογές για Γραμματεία της Ένωσης Αθέων

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη Γραμματείας της Ένωσης Αθέων. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης.

Οι εκλογές αυτές θα είναι οι πρώτες μας εκλογές ως εγκεκριμένο σωματείο. Η Γραμματεία που θα εκλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει περισσότερες και σημαντικότερες δράσεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε πολλούς υποψήφιους και σας παροτρύνουμε όλους να σκεφτείτε το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση Μελών με τα εξής θέματα:
1. Απολογισμός δράσεων
2. Πόρισμα ελεγκτικής επιτροπής
3. Προγραμματισμός δράσεων
4. Άλλα θέματα

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να συμπεριληφθεί ένα συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να ενημερώσει τη Γραμματεία.

Χρονοδιάγραμμα εκλογικής διαδικασίας

Από σήμερα Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. Η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης (contact@atheia.gr) είτε με συμβατικό ταχυδρομείο (παρακαλούμε όχι συστημένα) στη διεύθυνση Ένωση Άθεων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα (θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου). Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δώσει πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 θα δημοσιοποιηθούν τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες και θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστολικής ψηφοφορίας (λεπτομέρειες στο τέλος της ανακοίνωσης). Στο αποτέλεσμα των εκλογών θα υπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα της Ένωσης (παρακαλούμε όχι συστημένα) έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση πρακτικού κωλύματος.

Διαδικασία επιστολικής ψήφου

Κάθε μέλος της Ένωσης Άθεων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας. Το μέλος μπορεί να ζητήσει να του σταλούν σε διεύθυνση που θα ορίσει ψηφοδέλτιο και φάκελος ή, εναλλακτικά, να του σταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο και να το εκτυπώσει ασπρόμαυρο σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4.

Το ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο μπορεί να έχει έως πέντε (5) σταυρούς. Η προτίμηση πρέπει να δηλώνεται μόνο με σταυρό και όχι με άλλο σημάδι (τικ, αστέρι, παύλα ή οτιδήποτε άλλο). Το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε λευκό φάκελο ύψους 11 εκ. και πλάτους 16 εκ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να παραμείνει άγραφος.

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο μέσα σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, μαζί με μια δήλωση στην οποία θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και θα δηλώνει ότι ως μέλος της Ένωσης Άθεων επιλέγει να ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο.

Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός φάκελος κλείνονται από αυτόν που ψηφίζει, ο οποίος αναγράφει στον εξωτερικό φάκελο τα στοιχεία του, καθώς και την ένδειξη «επιστολική ψήφος» σε εμφανές σημείο. Ο φάκελος αποστέλλεται (παρακαλούμε όχι συστημένος) στη διεύθυνση Ένωση Άθεων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα.

Στις εκλογές θα συνυπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις ψήφους τους το συντομότερο δυνατόν.

Για κάθε διευκρινιση, είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Γραμματεία της Ένωσης Αθέων