«

»

Γενική Συνέλευση και Εκλογές 2017.

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6-9 μ.μ. στο ξενοδοχείο Μελιά, Χαλκοκονδύλη 14 και Πατησίων, πλατεία Κάνιγγος, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη Γραμματείας της Ένωσης Αθέων. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης
Υπενθυμίζεται πως:
– σύμφωνα με το άρθρο 2.Β.4 του εσωτερικού μας κανονισμού, κάθε μέλος που έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος έτους θεωρείται ταμειακά τακτοποιημένο.
ενώ
– σύμφωνα με το άρθρο 2.Β.2, μετά την 1η Νοεμβρίου, η καταβληθείσα ετήσια συνδρομή καλύπτει και το επόμενο έτος.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση Μελών με τα εξής θέματα:
1. Απολογισμός δράσεων
2. Πόρισμα ελεγκτικής επιτροπής
3. Προγραμματισμός δράσεων
4. Άλλα θέματα

Εάν κάποιο μέλος επιθυμεί να συμπεριληφθεί ένα συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη, μπορεί να ενημερώσει την Γραμματεία.

Χρονοδιάγραμμα εκλογικής διαδικασίας

Από σήμερα Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. Η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης (contact@atheia.gr) είτε με συμβατικό ταχυδρομείο (παρακαλούμε όχι συστημένα) στη διεύθυνση: Ένωση Αθέων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα (θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου). Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δώσει πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 θα δημοσιοποιηθούν τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες και θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστολικής ψηφοφορίας (λεπτομέρειες στο τέλος της ανακοίνωσης). Στο αποτέλεσμα των εκλογών θα υπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα της Ένωσης (παρακαλούμε όχι συστημένα) μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί σε περίπτωση πρακτικού κωλύματος.

Διαδικασία επιστολικής ψήφου

Κάθε μέλος της Ένωσης Αθέων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας. Το μέλος μπορεί να ζητήσει να του σταλούν σε διεύθυνση που θα ορίσει ψηφοδέλτιο και φάκελος ή, εναλλακτικά, να του σταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο και να το εκτυπώσει ασπρόμαυρο σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4.

Το ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο μπορεί να έχει έως πέντε (5) σταυρούς. Η προτίμηση πρέπει να δηλώνεται μόνο με σταυρό και όχι με άλλο σημάδι (τικ, αστέρι, παύλα ή οτιδήποτε άλλο). Το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε λευκό φάκελο ύψους 11 εκ. και πλάτους 16 εκ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να παραμείνει άγραφος.

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο μέσα σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, μαζί με μια δήλωση στην οποία θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και θα δηλώνει ότι ως μέλος της Ένωσης Αθέων επιλέγει να ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο.

Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός φάκελος κλείνονται από αυτόν που ψηφίζει, ο οποίος αναγράφει στον εξωτερικό φάκελο τα στοιχεία του, καθώς και την ένδειξη «επιστολική ψήφος» σε εμφανές σημείο. Ο φάκελος αποστέλλεται (παρακαλούμε όχι συστημένος) στη διεύθυνση Ένωση Αθέων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα.

Στις εκλογές θα συνυπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις ψήφους τους το συντομότερο δυνατόν.

Για κάθε διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεσή σας.
Η Γραμματεία της Ένωσης Αθέων


Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Πρόσφατα υποβάλλαμε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αναφορές στον Συνήγορο του Πολίτη για σωρεία παραβάσεων σχετικές με το πάγιο αίτημά μας για κατάργηση κάθε καταγραφής του θρησκεύματος σε κρατικά έγγραφα. Επισημάναμε δε πως οι παραβάσεις αυτές εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για ακόμη μια παράνομη πράξη: τον έλεγχο του θρησκεύματος των μαθητών και έτσι την δημιουργία εμποδίων στην απαλλαγή από το ομολογιακό μάθημα των θρησκευτικών.

Υπάρχουν κι άλλες, δυναμικότερες δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε κι είναι καιρός πλέον να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο διεκδικήσεων, πέρα από τις απλές καταγγελίες των παραβάσεων.
Αυτές όμως δεν είναι ανέξοδες γι᾽ αυτό και απευθύνομαι προσωπικά σε κάθε έναν και κάθε μία από σας, τα μέλη που μπορείτε να υποστηρίξετε οικονομικά την ένωσή μας. Συνειδητά έχουμε κρατήσει και θα κρατάμε πάντα χαλαρή πολιτική σχετικά με την συνδρομή μέλους της οποίας άλλωστε το ελάχιστο ποσό είναι €20 μετά την ΓΣ του 2013.
Είμαστε όμως πια περίπου 2.000 μέλη, η παραπάνω ελάχιστη συνεισφορά από όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε €20 τον χρόνο! πραγματικά θα μας λύσει τα χέρια για τις διεκδικήσεις μας.
Πρέπει τέλος να σημειωθεί πόσο σημαντικό για την ενίσχυση της αξιοπιστίας μας είναι να υπάρχει ζωηρή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

Πολλοί και πολλές μαζί μπορούμε περισσότερα!

Φώτης Φραγκόπουλος
πρόεδρος

facebook event