«

»

Γενική Συνέλευση και Εκλογές 2015.

Το Σάββατο 07-11-15 και ώρα 6-9 μ.μ. στο ξενοδοχείο Μελιά, Χαλκοκονδύλη 14 και Πατησίων, πλατεία Κάνιγγος, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση μελών της Ένωσης Αθέων και εκλογές για ανάδειξη νέας Γραμματείας.

Η Γενική Συνέλευση Μελών θα περιλαμβάνει:
1. Απολογισμό δράσεων
2. Πόρισμα ελεγκτικής επιτροπής
3. Προγραμματισμό δράσεων
4. Άλλα θέματα

Οι εκλογές θα διεξαχθούν παράλληλα με τη συνέλευση, τα ονόματα των υποψηφίων είναι αναρτημένα στο χώρο της Μόνιμης Ηλεκτρονικής Συνέλευσης.

Όσα μέλη δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους επιτόπου.
Όσα μέλη δεν έχουν επιβεβαιώσει την εγγραφή τους στο σωματείο μπορούν να το κάνουν επιτόπου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

Υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν. Η διαδικασία περιγράφεται ως εξής:

Κάθε μέλος της Ένωσης Αθέων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας. Το μέλος μπορεί να ζητήσει να του σταλούν σε διεύθυνση που θα ορίσει ψηφοδέλτιο και φάκελος ή, εναλλακτικά (και ευκολότερα), να του σταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο και να το εκτυπώσει ασπρόμαυρο σε λευκό χαρτί διαστάσεων Α4.

Το ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο μπορεί να έχει έως πέντε (5) σταυρούς. Η προτίμηση πρέπει να δηλώνεται μόνο με σταυρό και όχι με άλλο σημάδι (τικ, αστέρι, παύλα ή οτιδήποτε άλλο). Το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε λευκό φάκελο ύψους 11 εκ. και πλάτους 16 εκ. Ο φάκελος αυτός πρέπει να παραμείνει άγραφος.

Ο ψηφοφόρος τοποθετεί τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο μέσα σε μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο, μαζί με μια δήλωση στην οποία θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και θα δηλώνει ότι ως μέλος της Ένωσης Αθέων επιλέγει να ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο.

Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός φάκελος κλείνονται από αυτόν που ψηφίζει, ο οποίος αναγράφει στον εξωτερικό φάκελο τα στοιχεία του, καθώς και την ένδειξη «επιστολική ψήφος» σε εμφανές σημείο. Ο φάκελος αποστέλλεται (παρακαλούμε όχι συστημένος) στη διεύθυνση Ένωση Αθέων, Τ.Θ. 67609, Τ.Κ. 15103, Πεύκη, Αθήνα.

Στις εκλογές θα συνυπολογιστούν οι ψήφοι που θα έχουν φτάσει στη θυρίδα έως και την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις ψήφους τους το συντομότερο δυνατόν.

Για κάθε διευκρίνιση, είμαστε στην διάθεσή σας.