«

»

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας (1)

Από την Φιλελεύθερη Συμμαχία λάβαμε την πρώτη και μοναδική μέχρις στιγμής πλήρη απάντηση σημείο προς σημείο στο ερωτηματολόγιο για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, το οποίο είχε σταλεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα.

Κατεβάστε την απάντηση κάνοντας κλικ εδώ ή διαβάστε την παρακάτω κάνοντας κλικ στη λέξη «Εμφάνιση».

Εμφάνιση

Από την Δημιουργία Ξανά λάβαμε ένα μήνυμα το οποίο, αν και δεν συνιστά ευθέως απάντηση στο ερωτηματολόγιο, ωστόσο συνιστά μια πολύ αναλυτική τοποθέτηση για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους καθώς και τις προτάσεις τους, και γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμο να αναρτηθεί εδώ.

Διαβάστε το μήνυμα κάνοντας κλικ στη λέξη «Εμφάνιση».

 

Εμφάνιση

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν στείλει καμία απάντηση.

Τυχόν νέες απαντήσεις θα δημοσιοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: νέα ανακοίνωση εδώ και εδώ .