«

»

Αναφορά σε ΣτΠ περί απαλλαγής από θρησκευτικά

Στις 29-8-2011 στάλθηκε ταχυδρομικά στο Συνήγορο του Πολίτη η παρακάτω αναφορά, σχετικά με επιστολή της Ένωσης Άθεων με ερωτήματα και αιτήματα που αφορούσαν την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, η οποία είχε κατατεθεί πριν από δέκα μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δεν έχει απαντηθεί ακόμη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς.

Εμφάνιση

Παράλληλα με την αναφορά αυτή στάλθηκε και δεύτερη σχετική επιστολή στο ΥπΠΔΒΜΘ, με την οποία τέθηκαν νέα ερωτήματα και κοινοποιήθηκε η παρούσα αναφορά στο Υπουργείο.