«

»

Αναφορά προβλημάτων στη χορήγηση απαλλαγής από τα θρησκευτικά

Όλο και περισσότεροι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα στη χορήγηση της απαλλαγής από τα θρησκευτικά, εξαιτίας τις ασάφειας και αντιφατικότητας των εγκυκλίων που ρυθμίζουν το θέμα και αφήνουν περιθώρια αυθαιρεσίας στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας είναι ενήμερες για το θέμα και δεν ενεργούν, ούτε επιβάλλουν κυρώσεις στους αυθαιρετούντες διευθυντές. Η στάση του Υπουργείου είναι απολύτως αδικαιολόγητη, δεδομένου ότι τόσο μεμονωμένοι πολίτες και ΜΚΟ όσο και κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη, έχουν επισημάνει επανειλημμένα το πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό.

Στις 24-7-2013 η Ένωση Αθέων κατέθεσε στο Υπουργείο Παιδείας αναφορά για τα πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια στο θέμα της χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών. Η αναφορά πήρε αριθμό πρωτοκόλλου Γραφείο Υπουργού Παιδείας 8789/24-7-13, Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας 2545/24-7-13 και Γενικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Παιδείας (προς Δ/νση Σπουδών Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων) 102204/24-7-13.
Η ίδια αναφορά είχε σταλεί στις 12-5-2013 και στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη.

Επιστολή

Αναφορά

Νομικό υπόβαθρο

Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιοι θα ευαισθητοποιηθούν και θα προβούν σε άμεσες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος.