Ένωση Αθέων

Διεθνείς συνεργασίες

Η Ένωση Αθέων είναι μέλος της European Humanist Federation και της Atheist Alliance International.

Δείτε τη σελίδα »

Ίδρυση σωματείου

Στις 24-11-2010 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Αθέων». Η αίτηση έλαβε γενικό αριθμό κατάθεσης 202797/2010 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9837/2010. Η συζήτηση έλαβε αριθμό πινακίου ΡΔ/7 για τις 16-5-2011. Στις 16-5-2011 προσκομίστηκε το πρακτικό εκλογής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και το καταστατικό του σωματείου, το οποίο εξετάστηκε …

Δείτε τη σελίδα »

Λένε για μας…

Δημοσιεύματα στα ΜΜΕ Παρουσίαση της ΕνΑ σε φοιτητική εργασία  

Δείτε τη σελίδα »

Ορισμός αθέου, αθρήσκου και αγνωστικιστή

Άθεος είναι όποιος δεν πιστεύει σε θεότητες, δηλαδή όποιος δεν αποδέχεται την ύπαρξη υπερφυσικών οντοτήτων χωρίς αποδείξεις. Αγνωστικιστής είναι όποιος έχει την πεποίθηση ότι η ύπαρξη θεοτήτων δεν είναι δυνατόν να γνωσθεί. Αγνωστικιστής χαρακτηρίζεται επίσης όποιος δηλώνει άγνοια σχετικά με την ύπαρξη θεοτήτων. Άθρησκος είναι όποιος δεν εντάσσεται σε καμία θρησκεία. Κάποιοι άθρησκοι πιστεύουν σε …

Δείτε τη σελίδα »

Διοίκηση

Η Ένωση Άθεων εκπροσωπείται από πενταμελή Γραμματεία, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση Μελών. Η τρέχουσα σύνθεση της Γραμματείας, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 11ης Νοεμβρίου 2017, είναι: Τακτικά μέλη Ακρανίδης Αλέξανδρος Κοϊτσάνου Βασιλική Πάπιστας Ναπολέων Πολύζου Παναγιώτα Φραγκόπουλος Φώτης Αναπληρωτές (κατά σειρά εκλογής) Γιαννέας Αλέξανδρος Καρακλιούμης Βασίλειος Γιαννακόπουλος Σταύρος Βάσει του Εσωτερικού …

Δείτε τη σελίδα »

Καταστατικό

  ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “Ένωση Αθέων”. Για χρήση στην αλλοδαπή, η επωνυμία θα μεταφράζεται “Atheist Union of Greece”. Τα αρκτικόλεξα που θα χρησιμοποιούνται για αναφορά στην Ένωση Αθέων θα είναι “ΕΝ.Α.” και “A.U.G.” αντίστοιχα. Από το …

Δείτε τη σελίδα »

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Αθέων είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ένωση Αθέων Τ.Θ. 67609 Τ.Κ. 15103 Πεύκη, Αθήνα είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση contact [at] atheia [τελεία] gr είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 211 800 3666 Παρακαλούμε, προτιμήστε την γραπτή ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail) όποτε είναι εφικτό.

Δείτε τη σελίδα »

Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ   ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμός αθέου, αθρήσκου και αγνωστικιστή Άθεος είναι όποιος δεν πιστεύει σε θεότητες, δηλαδή όποιος δεν αποδέχεται την ύπαρξη υπερφυσικών οντοτήτων χωρίς αποδείξεις. Αγνωστικιστής είναι όποιος έχει την πεποίθηση ότι η ύπαρξη θεοτήτων δεν είναι δυνατόν να γνωσθεί. Αγνωστικιστής χαρακτηρίζεται επίσης όποιος δηλώνει άγνοια …

Δείτε τη σελίδα »