«

»

Έγκριση καταστατικού

Εγκρίθηκε το καταστατικό της Ένωσης με την υπ᾽αριθμό 15 / 2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κείμενο διαταγής.