«

»

Άρθρο για τους έλληνες άθεους στο in2life

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.in2life.gr άρθρο του Νικόλα Γεωργακιώδη για τους Έλληνες άθεους με τίτλο Έλληνες Άθεοι: Μπρος Θεός και πίσω ρέμα. όπου περιλαμβάνονται αποσπάσματα συνεντεύξεων με την Τατιάνα Ραπακούλια, εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Άθεων, και με ένα μέλος της Ένωσης Άθεων.